Ny lag kring visselblåsare

Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image
arrow_backVisa alla artiklar
Artikel

Ny lag kring visselblåsare

Louise D’Oliwa, Stefan Flemström

En viktig nyhet när det gäller arbetsrätt 2022 är den nya lagen kring visselblåsare som ska träda i kraft den 17 december 2021 och ersätta den gamla lagen. Genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv antogs i oktober 2019 och ska förstärka skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats. 

Skyddet förstärks på flera sätt. Den gamla lagen innebär att arbetstagare skyddas mot repressalier, men i och med den nya lagen införs det även en ordning för hur rapporter om missförhållanden ska hanteras, genom särskilda kanaler för missförhållanden. Skyddet förstärks även genom att visselblåsarens identitet omfattas av sekretess, något som inte omfattas av den gamla lagen. Den nya lagen kommer därmed att ge ett bättre skydd för den som rapporterar om allvarliga missförhållanden och det finns tydligare krav på hur uppgifterna hanteras. 

Vissa arbetsplatser har sedan tidigare haft dessa funktioner, men den nya lagen medför en tydligare ordning för att larma om missförhållanden på sin arbetsplats.
 

Se till att ditt företag hanterar visselblåsning på ett korrekt sätt – läs mer i Rätt Arbetsrätt 2022.