Vad är nytt inom skatteområdet 2021?

Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image
arrow_backVisa alla artiklar
Artikel

Vad är nytt inom skatteområdet 2021?

Urban Kardvik
Urban Kardvik

Nu närmar sig årsskiftet och vi kommer snart kunna lägga ett både omtumlande och märkligt 2020 bakom oss. I samband med ett årsskifte finns det anledning att se om företaget eller dess ägare ska göra några transaktioner som påverkar beskattningen positivt. Det är även viktigt att se vilka förändringar inom skatteområdet som är aktuella kommande år. Jag vill här lyfta fram några viktiga saker just inför årsskiftet till 2021.

För de ägare av fåmansföretag som använder löneunderlag när de beräknar gränsbelopp är det viktigt att de tagit ut tillräckligt med lön under 2020. En utdelning som ryms inom gränsbeloppet beskattas med endast 20 % skatt. I många branscher har pandemin inneburit ekonomiska utmaningar av olika slag. För de företagare som dragit ner på egen lön på grund av problem med likviditet eller lönsamhet finns anledning att räkna på om det ska ske något kompletterande löneuttag. Ett förlorat löneunderlag på grund av för låg lön till delägaren går inte att återskapa efter årsskiftet. Uttagskravet uppgår till 400 800 + 5 % av totala lönesumman, man behöver dock aldrig ta ut en högre lön än 641 280 kr.

2020 har varit ett år då vissa branscher haft stora utmaningar. Om man som privatperson skjutit till pengar till sitt företag kan det vara viktigt att innan årsskiftet ta ställning till skatteeffekterna. En fordran på ett företag måste avyttras för att vara avdragsgill. Har företaget gått i konkurs anses fordran avyttrad när företaget försätts i konkurs. För att få mest effekt av en förlust är det bra om det finns vinster att kvitta förlusten mot. Reglerna om kvittning är relativt snåriga, men då en transaktion efter årsskiftet inte går att vare sig få gjord eller ogjord är det viktigt att sätta sig in i effekterna.

Några av de ändringar som är föreslagna för 2021:

  • För att stötta ungdomar föreslås en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna till 19,73 % på ersättning upp till 25 000 kronor per månad. Nedsättningen gäller personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23. Reglerna föreslås gälla mellan 2021-04-01 och 2023-03-31.
  • Det finns ett förslag om skattereduktion för investeringar i inventarier. Om förslaget införs kommer ett företag få en skattereduktion om 3,9 % för inventarier förvärvade under 2021.
  • Reglerna för ränteavdrag vid koncernbidragsspärrade underskott justeras. Den tidigare omotiverade nackdelen försvinner från 2021-01-01.
  • Möjligheten att få sänkta arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling förbättras. Enligt förslaget ska det gå att få avdrag även för personer som arbetar halvtid med forskning och utveckling. Taket för nedsättningen föreslås höjas från 450 000 kronor till 600 000 kronor i månaden.
  • Regeringen planerar att under 2021 ta fram ett förslag om nedsättning av arbetsgivaravgifter för små företag. Ett företag utan anställda som anställer en eller två personer får sänkta arbetsgivaravgifter. Även ett företag som har en anställd och anställer ytterligare en omfattas. Om förslaget går igenom behöver företaget endast betala 10,21 % för den del av ersättningen som inte överstiger 25 000 kronor i månaden det första tolv månaderna.

Artikeln är skriven av Urban Kardvik, skattekonsult och en av experterna bakom Rätt Skatt.