Start av konkurrerande verksamhet

Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image
arrow_backVisa alla artiklar
Artikel

Start av konkurrerande verksamhet

Louise D'oliwa, Stefan Flemström
Louise D'oliwa, Stefan Flemström

En arbetstagare säger upp sig från sin anställning och startar därefter konkurrerande verksamhet. Hon tar kontakt med arbetsgivarens före detta kunder och erbjuder samma tjänster men till betydligt bättre priser! Vad kan den före detta arbetsgivaren göra?

Under anställningen gäller en lojalitetsplikt som inkluderar ett förbud att konkurrera. När anställningen har upphört gäller dock inte detta längre. Har det tidigare anställningsavtalet haft någon klausul som förbjuder konkurrerande verksamhet under viss tid efter anställningens upphörande och är den klausulen i så fall giltig? Har den förra arbetsgivaren markerat vad som utgör företagshemlig information och arbetstagaren röjt och använt företagshemligheter?
Vi rekommenderar arbetsgivare att se över sina interna rutiner kring företagshemligheter och även löpande lämna information till arbetstagaren om vad som utgör just företagshemlig information. Läs mer om detta i Rätt arbetsrätt.

Författarartikeln skriven är skriven av Louise D'Oliwa och Stefan Flemström som båda är advokater med mångårig erfarenhet av arbetsrättsliga frågor. De är även författarna till Rätt Arbetsrätt.