Schablonvärde gällande beskattning av förmån av sjukvårdsförsäkringar

Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image
arrow_backVisa alla artiklar
Artikel

Schablonvärde gällande beskattning av förmån av sjukvårdsförsäkringar

Erika Dahlgren

Sjukvårdsförsäkringar som betalas av arbetsgivaren utgör sedan 1 juli 2018 en skattepliktig förmån för den anställde och förmånsvärdet ska motsvara den premie som arbetsgivaren betalar för försäkringen. Dock är viss vård som täcks av försäkringarna undantagen från beskattning, detta gäller t ex de delar av försäkringarna som avser företagshälsovård, förebyggande behandlingsåtgärder och rehabilitering.

Sedan förändringen den 1 juli 2018 har den skattepliktiga delen av sjukvårdsförsäkringar uppskattats till 70-75% av försäkringens premie, men eftersom det finns många olika försäkringsbolag som tillhandahåller olika innehåll i sina försäkringar har detta skapat en osäkerhet kring hur stor del av försäkringens värde som faktiskt ska ligga till grund för den skattepliktiga förmånen.

Den 10 juni 2019 fastslog Skatteverket tillslut att 60% av värdet på sjukvårdförsäkringen kan användas som schablonvärde för att beräkna förmånen, vilket underlättar för alla parter.
Observera att rent praktiskt ska förmånen tas upp till beskattning i samband med att arbetsgivaren betalar premien, dvs om hela premien betalas en gång per år ska den anställde beskattas en gång per år. Om arbetsgivaren däremot betalar premien månads- eller kvartalsvis är det med dessa intervall som den anställde beskattas.

Författarartikeln skriven av Erika Dahlgren, lönechef på Atlas Copco med lång erfarenhet av lönefrågor och praktisk lönehantering - Rätt Lön.