Sänk skatten genom köp av inventarier

Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image
arrow_backVisa alla artiklar
Artikel

Sänk skatten genom köp av inventarier

Urban Kardvik

För att försöka få fart på ekonomin efter den nedgång som pandemin inneburit för stora delar av näringslivet vill regeringen uppmuntra till ökade eller tidigarelagda investeringar genom en tillfällig skattelättnad av förvärv av inventarier. Det kan därför finnas anledning att passa på att göra investeringar under 2021, istället för att vänta.

Den som under 2021 köper materiella inventarier har rätt till en skattereduktion på 3,9 % av anskaffningsvärdet. Reduktionen tillgodoförs det beskattningsår som avslutas den sista december 2022 eller det första beskattningsår som avslutas efter detta datum. För att få reduktionen måste verksamheten fortfarande äga inventarierna under det beskattningsår som de tillgodoförs reduktionen. Reduktionen gäller både juridiska personer och fysiska personer som driver näringsverksamhet. Det går även att få skattereduktionen för egentillverkade inventarier, men de ska då vara färdigställda innan årsskiftet. Det är bara inventarier som kostnadsförs genom värdeminskningsavdrag som ger rätt till skattereduktion, vilket innebär att varken korttidsinventarier eller inventarier av mindre värde omfattas av reglerna.

Som vanligt när det gäller regler som skapar möjlighet till skattelättnad finns det krav för att förhindra fusk och överutnyttjande. För att hindra företag från att göra interna transaktioner för att komma åt skattereduktionen är inventarier som köps från företag i intressegemenskap undantagna, och det gäller även immateriella tillgångar och inventarier som hyrs ut.

Vad betyder det då för dig? Jo, även om en skattereduktion på 3,9 % kanske inte påverkar själva beslutet om investeringen, kan det vara aktuellt att analysera om en beslutad investering kan tidigareläggas. Reduktionen är tillfällig och avser bara inventarier under kalenderåret 2021.

Bra att tänka på är också att säkerställa att skattereduktionen hanteras korrekt i de beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare.

Artikeln är skriven av Urban Kardvik, en av experterna bakom Rätt Skatt.