Sammanställning av tillfälliga regler - Rätt Lön

Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image
arrow_backVisa alla artiklar
Artikel

Sammanställning av tillfälliga regler - Rätt Lön

Erika Dahlgren

Covid-19 påverkar just nu stora delar av vårt samhälle. Bland annat dig som arbetar med löner. Erika Dahlgren, författare till Rätt Lön, har sammanställt de förändringar som regeringen beslutat om och som kan komma att påverka ditt arbete.

Slopat karensavdrag

Karensavdraget slopas tillfälligt, ett beslut som gäller retroaktivt från och med 11 mars till och med 31 maj (beslutet kan komma att förlängas). Beslutet gäller oavsett vilken sjukdom som orsakat att den anställde måste stanna hemma.

I praktiken betyder beslutet att arbetsgivaren fortsätter att göra karensavdrag precis som tidigare på anställda som är hemma på grund av sjukdom. Den anställde ansöker sedan om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan, ersättning motsvarar ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Även egenföretagare kan söka ersättning för karensavdrag och ersätts med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt.

På Försäkringskassans hemsida kommer det från och med den 7 april att finnas en e-tjänst på för att ansöka om ersättning för karens och Försäkringskassan räknar med att ersättningen betalas ut inom 3–5 arbetsdagar.

Även arbetslösa, föräldralediga och de som är anställda utan sjuklön omfattas av slopat karensavdrag och ansöker som vanligt om sjukpenning på Försäkringskassans hemsida. Sjukpenningen betalas då ut utan karensavdrag.

Slopat krav på läkarintyg

Kravet på att uppvisa läkarintyg under arbetsgivarens sjuklöneperiod, det vill säga under de första 14 dagarna i sjukdomsperioden, slopas. Idag måste en anställd uppvisa läkarintyg från och med den 8:e sjukdagen för att ha rätt till fortsatt sjuklön. Beslutet gäller retroaktivt från och med 13 mars och tillsvidare.

Försäkringskassan meddelar också att de från och med den 27 mars inte kräver något läkarintyg för dag 15-21 i sjukperioden. Den som är fortsatt sjuk efter 21 dagar måste dock lämna in läkarintyg när hen ansöker om sjukpenning.

Smittbärarpenning eller sjuklön/sjukpenning

Den som kan men inte får jobba på grund av att hen är, eller kan vara, smittad av en samhällsfarlig sjukdom (coronaviruset klassas som samhällsfarligt) har rätt till smittbärarpenning. För att kunna ansöka om ersättning krävs läkarintyg. Arbetsgivaren gör fullt löneavdrag och den anställde ansöker om ersättning från Försäkringskassan. Smittbärarpenningen motsvarar sjukpenningen, det vill säga knappt 80 % av lönen med ett maxtak på 804 kr per dag.
Den som inte kan jobba på grund av att hen är sjuk kan ha rätt till sjuklön från arbetsgivaren (gäller de första 14 dagarna) och sjukpenning från Försäkringskassan.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom sjukpenningen. Förslaget ingår i regeringens extra ändringsbudget som presenterats med anledning av det nya coronaviruset.

Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av reglerna för sjuklön och träffas av förslaget. För egenföretagare som har F-skattsedel gäller delvis andra regler. För den gruppen förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1, så att det gäller dag 1–14. Det innebär att de får en schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/utokat-statligt-ansvar-for-sjuklonekostnader/

Förslag om likviditetförstärkning via skattekontot

Regeringen har presenterat ytterligare budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Ett av förslagen handlar om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år.
Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars kan få skatten återbetald från Skatteverket.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forslag-om-likviditetforstarkning-via-skattekontot/

Författarartikeln skriven av Erika Dahlgren, lönechef på Atlas Copco med lång erfarenhet av lönefrågor och praktisk lönehantering - Rätt Lön