Omstruktureringsfönstret – att flytta ägandet utan att tappa löneunderlag

Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image
arrow_backVisa alla artiklar
Artikel

Omstruktureringsfönstret – att flytta ägandet utan att tappa löneunderlag

Urban Kardvik
Urban Kardvik

Idag träffade jag en kund som behövde strukturera om ägandet i en koncern. Vissa av huvudägarna ägde sina aktier genom ett gemensamt holdingbolag och andra ägde direkt i holdingbolagets rörelsedrivande dotterbolag. För att förenkla ville huvudägarna att alla ska äga aktierna via det gemensamma holdingbolaget. Hösten är en perfekt tid att presentera en lösning för denna problematik.

Genom att göra ett andelsbyte någon gång efter 1/1-2020, men före 25/1-2020 går det att genomföra omstruktureringen utan att ägarna går miste om möjligheten att använda lönerna för att beräkna sina gränsbelopp.

De som äger aktier i det rörelsedrivande dotterbolaget beräknar sitt gränsbelopp 1/1-2020 för lönerna 2019.

Nästa steg är att de byter sina aktier i dotterbolaget till nyemitterade aktier i holdingbolaget, detta sker innan första lönebetalningen i januari.

När de sedan räknar gränsbeloppet på de nya andelarna får de använda hela löneåret 2020.

Läs mer om gränsbeloppet och omstruktureringsfönstret i Rätt Skatt.