Momsen och pandemin

Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image
arrow_backVisa alla artiklar
Artikel

Momsen och pandemin

Anna Sandberg Nilsson, Lena Westfahl

Momsen är som en temperaturmätare på vad som händer i världen – en transaktionsskatt som konsumenterna ska betala. Företag och andra beskattningsbara personer levererar in momsen till staten och måste hantera moms på inköp och försäljningar. Via momsen ser vi därför snabbt nya transaktioner och förändringar både i konjunkturen och i samhället.

Pandemin är en händelse som påverkat oss människor, företagen, vård, skola och omsorg. Snabba åtgärder sattes in direkt för att lindra effekterna, via fältsjukhus, skyddsutrustning, vaccinationer, hemarbete, distansundervisning och olika former av företagsstöd. Allt detta kan få olika momseffekter och såväl lagstiftning som Skatteverkets tillämpning har ändrats och fler ändringar planeras. 

I Rätt moms finns olika sökord som berör allt detta. Det finns ett Corona-ord med en samlad bild över åtgärder, men även specifika ord som anstånd, bidrag, lokalhyra, kundförluster, sjukvård mm som har kopplingar till Corona. 

Artikeln är skriven av experterna bakom Rätt Moms, Lena Wesfahl och Anna Sandberg Nilsson.