Lojalitetsplikten förklarad

Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image
arrow_backVisa alla artiklar
Artikel

Lojalitetsplikten förklarad

Louise D'oliwa, Stefan Flemström
Louise D'oliwa, Stefan Flemström

I och med den rådande situationen på arbetsmarknaden har flera arbetsrättsliga frågor aktualiserats.

I ett anställningsförhållande ska både arbetsgivare och arbetstagare vara lojala mot varandra. Arbetstagarens lojalitetsplikt innebär att arbetstagaren inte ska agera illojalt mot sin arbetsgivare. Arbetstagaren ska inte försvåra eller skada arbetsgivarens verksamhet och dessutom ska arbetstagaren samverka och respektera arbetsgivarens intressen.

Arbetstagarens lojalitetsplikt kan förklaras utifrån följande punkter:

  • Arbetstagaren ska vara lojal, arbetsgivaren ska kunna lita på arbetstagaren.
  • Arbetstagaren ska inte på något sätt skada arbetsgivaren.
  • Arbetstagaren ska vara lojal mot arbetsgivaren både under arbetstid och fritid.
  • Arbetstagarens kunskaper som han eller hon får genom anställningen ska användas varsamt och inte användas på något sätt som gör att arbetsgivaren skadas.
  • Arbetstagaren ska i sitt arbete alltid uppföra sig professionellt, särskilt arbetstagare som företräder arbetsgivaren utåt sett.
  • Arbetstagaren ska alltid tillvarata arbetsgivarens intressen och sätta dessa främst.

Arbetstagaren har vidare en upplysningsplikt och ska upplysa arbetstagaren om omständigheter som kan vara av betydelse.

Om arbetsgivaren utifrån den rådande situationen bestämmer att arbetstagaren ska utföra sitt arbete från hemmet kan det vara en åtgärd som arbetsgivaren ska vidta enligt arbetsmiljölagen. Det ska heller ej i rådande situation ses som arbetsgivaren stänger av arbetstagaren. Arbetstagaren ska vara lojal och följa arbetsgivarens instruktioner och det är arbetsgivaren som har arbetsledningsrätten.

Författarartikeln skriven är skriven av Louise D'Oliwa och Lucas Ideström som båda är advokater med mångårig erfarenhet av arbetsrättsliga frågor. Louise är även en av författarna till Rätt Arbetsrätt.