En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image
arrow_backVisa alla artiklar
Artikel

En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden DS 2021:17

Louise D’Oliwa, Stefan Flemström

Lagen om anställningsskydd kom till mot bakgrund av de strukturella förändringar som skedde i Sverige under 1960-talet. Eftersom man ansåg att det fanns risk att arbetstillfällen skulle minska, tillsattes en utredning som kom att kallas för den Åmanska utredningen. Den Åmanska utredningen lade grunden till lagen om anställningsskydd som trädde i kraft år 1974 och uppdaterades år 1982 och hade som syfte att skydda äldre arbetstagare och att värna mot godtyckliga uppsägningar. 

Det finns numera en ny utredning; ”En reformerad arbetsrätt".

Den nya utredningen har tillkommit eftersom det har skett stora förändringar sedan lagen infördes. Den har haft i uppdrag att bland annat utarbeta följande förslag:
-    Ökade undantag från turordningsreglerna
-    Stärka ansvaret för arbetsgivaren att kompetensutveckla arbetstagare
-    Mer förutsägbara regler vid uppsägningar
-    Överväga ändringar i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för arbetstagare med olika anställningsvillkor

Läs mer om den reformerade arbetsrätten i Rätt arbetsrätt 2022.