Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 1036 träffar

rs

Julgåva

Definition Gåva som ges i samband med jul. Lagrum 11 kap. 14 § IL Kommentar En julgåva är skattefri för den anställde om kostnaden för gåvan inkl. moms inte överstiger 450 kr. Både kostnaden och momsen är avdragsgill för arbetsgivaren så länge gåvans värde inte överstiger beloppsgränsen. En ska...

arrow_forward
rs

Privat sjukvårdsförsäkring

arrow_forward
rs

Representation

Definition Begreppet är inte definierat i skattelagstiftningen. Lagrum 16 kap. 2 § IL Kommentar Av lagtexten framgår att utgifter för representation får dras av bara om de har ett omedelbart samband med verksamheten. Så är fallet när det är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindel...

arrow_forward
rs

Uppskjuten skatt

Definition Inkomstskatt för framtida räkenskapsår som beror på tidigare transaktioner eller händelser. Lagrum 9 kap. 4 § IL Kommentar Uppskjuten skatt är en redovisningsterm som syftar till att redovisa den skatteskuld som beror på att det bokförda värdet på tillgången är högre än det skattemä...

arrow_forward
rs

Skattemässig överavskrivning

Definition När avskrivningarna i räkenskaperna överstiger det högsta tillåtna skattemässiga avdraget. Lagrum 18 kap. 19 § IL Kommentar Skattemässig överavskrivning på inventarier kan endast uppkomma vid räkenskapsenlig avskrivning. Det kan bero på felräkning eller att man felaktigt klassificera...

arrow_forward
rs

Motion och friskvård

Lagrum 11 kap. 12 § IL Kommentar Motion och friskvård av enklare slag och mindre värde är en skattefri personalvårdsförmån. Vad som är mindre värde finns inte fastställt som belopp, men ett vanligt årskort på ett gym ryms inom definitionen. Priset på ett årskort kan variera från ort till ort. D...

arrow_forward
rs

Kapitalförsäkring

Definition En livförsäkring som inte uppfyller kraven på att vara en pensionsförsäkring. Lagrum 58 kap. 2 § IL Kommentar Genom en kapitalförsäkring kan ett företag göra investeringar i värdepapper utan att kapitalvinster på dessa investeringar inkomstbeskattas. I stället beskattas värdet av ti...

arrow_forward
rs

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Definition Personförsäkring som ger ekonomiskt skydd vid sjukdom och olycksfall. Lagrum 8 kap. 15 § IL Kommentar Skattereglerna kring hälso- och sjukvård ändrades från och med den 1 juli 2018 då skattefriheten för icke-offentligt finansierad (privat) vård slopades. Även reglerna kring privata s...

arrow_forward
rs

Periodiseringsfond

Definition En skattemässig reservering som gör det möjligt att jämna ut resultatet över tiden. Lagrum 30 kap. IL Kommentar Avsättning till periodiseringsfond ger en möjlighet att jämna ut resultatet mellan år med överskott och år med underskott. Avsättning till periodiseringsfond får göras av ...

arrow_forward
rs

Bilförmån

Definition När en anställd använder arbetsgivarens bil i mer än ringa omfattning. Lagrum 61 kap. 5-11 §§ IL och 22 kap. 7 § IL Kommentar Ringa omfattningMed ringa omfattning menas - enligt Skatteverket - att den anställde har använt bilen privat högst 10 gånger eller kört mer än 100 mil priva...

arrow_forward