Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 589 träffar

rm

Bil

De flesta företag drabbas av avdragsförbud och avdragsbegränsningar vad gäller momsen på inköp och leasing av personbilar. Däremot får exempelvis företag som bedriver taxirörelse, biluthyrning, körkortsutbildning och transport av avlidna göra momsavdrag. Avdragsförbudet gäller inköp av en personbil...

arrow_forward
rm

Representation

Avdragsrätt för moms vid representation har alltid hänvisat till vad som gäller enligt inkomstskattelagen, vilket har visat sig medföra en felaktig hantering enligt gällande EU-regler. Det har lett till att representationsavdraget förändrades den 1 januari 2017. Bakgrunden till förändringen är en E...

arrow_forward
rm

Julgåva

Beskattning En arbetsgivare får köpa in julgåvor av mindre värde till sina anställda utan att det föreligger en skattepliktig förmån för den anställde vid inkomstbeskattningen. För det krävs att: värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms och att julgåvan inte utgörs av kontanter. Om v...

arrow_forward
rm

Baskontoplan

arrow_forward
rm

Import

Definition Med import avses att en vara levereras in till Sverige från en plats utanför EU:s momsområde. Varan ska fysiskt transporteras från detta område till Sverige. Vid så kallad transitering transporteras varor genom ett eller flera länder utan att tull och skatt betalas. Länder utanför EU bru...

arrow_forward
rm

EU-moms

Definition EU är en förkortning av den Europeiska Unionen som är en beteckning för det samarbete som de 28 medlemsländerna har kommit överens om. Fram till 1 december 2009 användes benämningen EG för det område som tillhörde den Europeiska gemenskapens momsområde. När Lissabonfördraget trädde i kr...

arrow_forward
rm

Bokföring

Definition Det finns en mängd olika metoder för bokföring av moms. Beroende på vilka syften ett ekonomisystem ska fylla i ett företag kan det förekomma bokföring på olika momskonton eller någon form av kodning av momstransaktioner (momskoder). Ett företag kan helt fritt välja ett passande sätt att ...

arrow_forward
rm

Självfaktura

Självfakturering, eller self-billing som det också kallas, är uttryckligen tillåtet i momslagen och innebär att en köpare upprättar sin egen inköpsfaktura och därmed även sitt underlag för avdragsrätt för ingående moms. Reglerna om självfakturering har därför förenats med diverse krav och det ska ä...

arrow_forward
rm

Aktieägarkostnader

arrow_forward
rm

Utlägg

I momshänseende definieras utlägg på ett snävare sätt än i t.ex. redovisningshänseende eller i det vanliga språkbruket. När ett företag ska ta reda på hur momsen ska hanteras vid ett utlägg måste man undersöka om de aktuella kostnaderna är något av följande alternativ: En kostnadskomponent ...

arrow_forward