Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 629 träffar

rl

Kalenderdagslön

Avtal En tjänsteman är oftast avlönad med en fast månadslön. Den anställde får samma lön oavsett hur många arbetsdagar det finns i månaden. Vid vissa tillfällen ska månadslönen räknas om till lön för en kalenderdag. T.ex. vid sjukdom längre tid än 14 dagar (sjuklöneperioden). Med kalenderdag mena...

arrow_forward
rl

Bruttolöneskuld

Tillägg eller avdrag på lönen före preliminärskatteavdrag kallas bruttolönetillägg eller bruttolöneavdrag. Sjukavdrag eller avdrag vid tjänstledighet är avdrag som görs från den anställdes bruttolön. För månadsavlönade tjänstemän brukar avdrag för frånvaro göras på lönen månaden efter frånvaron. ...

arrow_forward
rl

Frivillig skatt

Om en anställd har inkomster som det dras för lite preliminärskatt på kan hen begära att utbetalaren gör ett högre avdrag än vad skattetabellen anger. Arbetsgivaren gör det extra, frivilliga, skatteavdraget vid det lönetillfälle som inträffar inom två veckor från den tidpunkt när den anställde begä...

arrow_forward
rl

Representation

Lag Företagets representation kan vara extern eller intern. Med extern representation avses sådan representation som vänder sig externt till företagets affärskontakter. Intern representation vänder sig företagets anställda och i vissa fall deras anhöriga. Reglerna för företagets representation finn...

arrow_forward
rl

Veckolön

Den grundläggande principen är att preliminärskatt ska betalas under inkomståret med ett belopp som, så nära som möjligt motsvarar den slutliga skatten under året. Den som har anställning har vanligen A-skatt. Den som betalar ut ersättning för utfört arbete ska göra skatteavdrag. Skatteavdrag gör...

arrow_forward
rl

A-contosemester

Numera är det relativt många arbetsgivare som tillämpar sammanfallande intjänade- och uttagsår för semester. Detta innebär att den anställde kan ta ut betald semester samma år som semestern tjänas in och detta blir då en typ av semester i förskott eller a conto-semester.

arrow_forward
rl

Semester enligt semesterlagen

Lag Semesterlag (1977:480) är en social skyddslag. Syftet med semesterlagen är att en anställd ska kunna få en längre tids sammanhängande betald ledighet, för vila och återhämtning. SemesterledighetEn anställd har alltid rätt till semesterledighet. I lagen anges 25 dagar ledighet under semesterår...

arrow_forward
rl

Nettolönejustering

I de fall vi betalar ut ett löneförskott som avser korrigering av felaktigt utbetald lön, är det trevligare att använda lönearten ”nettolönejustering”.

arrow_forward
rl

Avräkningsperiod

Avräkningsperioden är den period som föregår löneperioden. Vid s.k. avvikelserapportering tas den frånvaro och de tillägg med, som skett under avräkningsperioden, på den fasta lönen i löneperioden. Vid löneberedning för arbetare med timlön eller månadslön, betalas vanligen lön för arbetad tid i av...

arrow_forward
rl

Abonnemang med fast avgift

arrow_forward