Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 626 träffar

rl

Bilförmån

Lag En bilförmån uppstår enligt inkomstskattelagen (1999:1229) när en anställd disponerar en bil som arbetsgivaren äger. Enbart möjligheten att använda arbetsgivarens bil privat föranleder inte förmånsbeskattning. Skatteverket anger också att om den anställde enbart i ringa omfattning använder ar...

arrow_forward
rl

Förmåner

I normalfallet får en anställd ersättning för sitt arbete i form av kontant lön. Det kan dock vara förmånligt för den anställde och för arbetsgivaren att ge ersättning i form av en naturaförmån. Principen är att alla naturaförmåner är skattepliktiga och ska värderas till marknadsvärde. Från den r...

arrow_forward
rl

Julgåva

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). Arbetsgivaren kan ge en julgåva skattefritt till en anställd om gåvan är av enklare slag. För att gåvan ska vara ska...

arrow_forward
rl

Semesterlagen

Lag Semesterlag (1977:480) är en social skyddslag. Syftet med semesterlagen är att en anställd ska kunna få en längre tids sammanhängande betald ledighet, för att vila och återhämtning. SemesterledighetEn anställd har alltid rätt till semesterledighet. I lagen anges 25 dagar ledighet under semes...

arrow_forward
rl

Hälso- och sjukvård

Lag Den 1 juli 2017 trädde hälso- och sjukvårdslag (2017:30) ikraft. Syftet med lagen är att regelverket ska bli mer överskådligt och lättillgängligt. I lagen finns definitionen av hälso- och sjukvård: Det innefattar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. B...

arrow_forward
rl

Föräldralön

Avtal I kollektivavtal kan det finns bestämmelser om föräldralön eller föräldrapenningtillägg. Detta är en ersättning som betalas ut av arbetsgivaren som komplement till föräldrapenningen som betalas ut av Försäkringskassan. Även arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal kan välja att de vi...

arrow_forward
rl

Överdragskläder

I vissa yrken används speciella arbetskläder eller uniformer. Det kan vara skyddskläder eller kläder som är särskilt avpassade för arbetet.

arrow_forward
rl

Tjänstepension

Tjänstepension är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren, 9 av 10 anställda har tjänstepension. Om det finns kollektivavtal på ens arbetsplats så tillhör man sannolikt ett de av fyra största tjänstepensionsavtalen, men även om det inte finns något kollektivavtal så väljer många arbetsgiv...

arrow_forward
rl

Semester enligt kollektivavtal

Semesterlag (1977:480) innehåller regler som till vissa delar är dispositiva, t.ex. förläggning av huvudsemestern, semesterlöneprocenten. I kollektivavtalsförhandlingar kan man alltså bestämma t.ex. andra sätt att beräkna semesterlönen, men man får aldrig försämra för den anställde. Lagen anger min...

arrow_forward
rl

Sjuklön och sjukpenning

Lag När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden. Det här regleras i lag (1991:1047)om sjuklön. I princip har alla anställda rätt till sjuklön från första anställningsdagen. Undantag görs när en anställning avser att vara kortare tid än en månad...

arrow_forward