Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Registrering, kassaregister

Med registrering avses att uppgifter om försäljning och annan löpande användning har behandlats av ett kassaregister så att uppgifterna ska kunna ingå i en Z-dagrapport, se 2 kap. 17 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rr

Självfakturering

Normalt är det säljaren/leverantören av en vara/tjänst som upprättar fakturan till köparen/kunden. Vid självfakturering (kallas även för omvänd fakturering eller ”self-billing”) är det i stället köparen/kunden som upprättar denna faktura (i säljarens namn och för dennes räkning) enligt ett avtal me...

arrow_forward
rm

Bostad

Beskattning Uthyrning av bostäder är momsfrittUthyrning och försäljning av hyresrätt eller bostadsrätt är enligt huvudregeln momsfria tjänster. Fastighetsägaren, eller den som hyr ut en lokal, kan få debitera moms på uthyrning av s.k. verksamhetslokaler (t.ex. kontor) om vissa omständigheter förel...

arrow_forward
rs

Huvudsaklighetsprincipen

Definition Överlåtelse av fastigheter till pris under marknadsvärde och taxeringsvärde anses till sin helhet vara gåva. Lagrum 44 kap. IL Kommentar För fastigheter gäller huvudsaklighetsprincipen och inte delningsprincipen. Tidigare innebar huvudsaklighetsprincipen en möjlighet att överlåta en ...

arrow_forward
rm

Beskattningsland

arrow_forward
rr

Möbler

Löpande bokföring Möbler till företagets kontor, matsal, väntrum och andra lokalutrymmen bokförs beroende på belopp och nyttjandeperiod antingen som anläggningstillgångar (maskiner och inventarier, inköp) eller som förbrukningsinventarier. Företagets utgifter för lokaltillbehör som utgör förbruknin...

arrow_forward
rr

Sidointäkter

Löpande bokföring Försäljning av varor och produkter eller tjänster som inte utgör företagets huvudsakliga verksamhet men ända kan anses vara normala intäkter krediteras normalt på konto i kontogrupp 36 i BAS 2022. Exempel på intäkter kan vara från försäljning av emballage, överblivet råmaterial, s...

arrow_forward
rl

Överdragskläder

I vissa yrken används speciella arbetskläder eller uniformer. Det kan vara skyddskläder eller kläder som är särskilt avpassade för arbetet.

arrow_forward
rr

Koncern

Bokslut Moderföretag tillsammans med dotterföretag utgör en koncern. KoncernföretagEnligt koncernföretagsdefinitionen i 1 kap. 4 § ÅRL är ett företag moderföretag och en juridisk person dotterföretag, om företaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen, ...

arrow_forward
rr

Finansiell rapport

I Redovisningsdirektivet används finansiell rapport som ett samlingsnamn för årsbokslut (ÅRL: årsredovisning) och koncernredovisning. K3-regler En finansiell rapport är enligt punkt 3.2 i K3 en koncernredovisning eller en årsredovisning. K4-regler Utformning av finansiella rapporter regleras i IAS...

arrow_forward
Visar 961 till 970 av 5129 träffar.