Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Faktura, försäljning

Vid kreditförsäljning av varor och tjänster genererar företaget en faktura (räkning) och skickar till köparen elektroniskt eller på papper. Fram till dess fakturan är betald, har företaget en fordran på köparen, en kundfordran. En faktura som genereras elektroniskt arkiveras som huvudregel elektron...

arrow_forward
rr

Skrotning

Anläggningstillgångar vilka förstörts, kasserats, slängts, skrotats etc. ska skrivas ned med det oavskrivna restvärdet. Vid utrangeringen måste man i bokslutet se till att både anskaffningsvärdet och de ackumulerade avskrivningarna - vilket är samma belopp vid utrangering - tas bort ur bokföring oc...

arrow_forward
rr

Utländsk moms

Företag som betalar moms i något annat land än Sverige får inte göra avdrag för denna utländska moms i skattedeklarationen, import och införsel. Däremot kan företaget efter ansökan till respektive lands moms-/skattemyndigheter under vissa omständigheter få tillbaka momsen. EU har gemensamma regler ...

arrow_forward
rb

Överlåtelseförbehåll

Definition Överlåtelseförbehåll, även omsättningsförbehåll, är lagreglerade begränsningar av aktiers fria överlåtbarhet som kan finnas införda i ett aktiebolags bolagsordning. Huvudprincipen gällande överföring av aktier är att en aktieägare får överlåta sina aktier till en annan person Överlåtbarh...

arrow_forward
rs

Extern representation

arrow_forward
ra

Arbetsförmåga

Definition Att kunna arbeta tack vare god fysisk och psykisk hälsa brukar benämnas att en person är arbetsför, arbetsförmögen eller innehar arbetsförmåga. En person som på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, handikapp, sjukdom eller annan omständighet har nedsatt arbetsförmåga är således endast d...

arrow_forward
rr

K3-företag

Företag som tillämpar K3, oavsett om det är frivilligt (mindre företag) eller för att företaget är ett större företag, kan ibland benämnas K3-företag.

arrow_forward
rm

Förmånsbil

arrow_forward
rl

Reklamgåva

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). Arbetsgivaren kan t.ex. ge en jubileumsgåva när företaget jubilerar, en minnesgåva vid högtidsdagar, t.ex. 50 eller ...

arrow_forward
rs

Reklamgåva

Definition Artiklar av relativt obetydligt värde som ges bort i marknadsföringssyfte. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Syftet med reklamgåvor är vanligtvis att göra produkter eller företagsnamn kända. Artiklarna är därför ofta märkta med företagsnamnet. Det finns inga beloppsgränser för vad en r...

arrow_forward
Visar 961 till 970 av 5043 träffar.