Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

VAT-nummer

Definition VAT-nummer betyder momsregistreringsnummer. VAT är en förkortning av Value Added Tax (mervärdesskatt). En privatperson har ett personnummer och ett bolag har ett organisationsnummer. När det sker en registrering till moms hos Skatteverket så sker detta på personnumret om det är en fysike...

arrow_forward
rm

Laddstolpe

arrow_forward
rr

Servetter, stearinljus

Löpande bokföring Företagets utgifter för servetter, stearinljus, värmeljus etc. utgör normalt förbrukningsmateriel, men företag som anser dessa utgifter utgöra personalkostnader kan i stället debitera konto 7699 Övriga personalkostnader (BAS 2022).

arrow_forward
rb

Omvandlingsförbehåll

Definition Ett omvandlingsförbehåll är en särskild bestämmelse i ett aktiebolags bolagsordning som innebär att en aktie av ett visst aktieslag kan omvandlas till en aktie av ett annat aktieslag. Omvandlingsförbehållet kallas även konverteringsförbehåll och aktier som kan omvandlas kallas ibland kon...

arrow_forward
rr

Hotellkostnader

Löpande bokföring Utgifter för hotellkostnader i samband med inrikes eller utrikes tjänsteresor redovisas som resekostnader i företagets bokföring. För privat övernattning, som ej medfört kostnader, ersätts den anställde genom traktamentsersättningen, traktamenten.

arrow_forward
rr

Ränte-collar (interest rate collar)

En ränte-collar är en kombination av två optioner, en så kallad ränte-cap (en avtalad maximal ränta) och ett så kallad ränte-floor (en avtalad minsta ränta). Således ett avtalat utrymme med en maximal och en minimal ränta. K4-regler Ränte-collar anges i IFRS 9 p. 6.2.6 som ett exempel på ett deriv...

arrow_forward
rs

Fastigheter

Definition Är mark, skatterättsligt även byggnad på ofri grund. Lagrum 19, 20, 21 och 27 kap. IL Kommentar För fastigheter finns det många särskilda skatteregler som reglerar förvärv, förvaltning och avyttring. Investeringar i fastigheter är ofta stora och det är då viktigt att veta vad olika b...

arrow_forward
rl

Cykel

Om en anställd för privat bruk får disponera en cykel som arbetsgivaren äger, uppkommer en skattepliktig förmån. Det finns inga fastställda schablonvärden för hur förmånen ska värderas. Ett sätt är att titta på vad det skulle kosta att hyra eller leasa motsvarande cykel som privatperson. Dock är hy...

arrow_forward
rr

Hemsida

Företagets utgifter för produktion av egen hemsida, webbsida eller webbplats på internet i syfte att utforma en företags- eller produktunik presentation utgör oftast en marknadsföringsåtgärd och bör därför redovisas som reklam (kontogrupp 59), alternativt som köpta IT-tjänster, IT/IT-tjänster (kont...

arrow_forward
rm

Provision

Definition Den som förmedlar en vara eller tjänst men gör det i annans namn benämns på momsområdet för agent. Agenten sammanför endast säljare och köpare utan att själv vara part i själva försäljningen av varan eller tjänsten. Till skillnad från kommissionären kan därför agenten inte jämställas med...

arrow_forward
Visar 951 till 960 av 5129 träffar.