Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Semesterlönegrundande frånvaro

Semesterlagen reglerar rätten till semester, dvs. semesterledighet och semesterlön. En utgångspunkt i lagen är att semesterlönen måste tjänas in, till skillnad från ledigheten. Arbetstagaren tjänar in semesterlönen genom anställning hos arbetsgivaren året före det år då semestern tas ut. Huvudrege...

arrow_forward
rl

Akupunktur

arrow_forward
§

Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

arrow_forward
ra

Arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandring bygger på behovet av viss arbetskraft i Sverige. Utgångspunkten är arbetsgivarens bedömning om behovet av att rekrytera viss utländsk arbetskraft. För att kunna invandra som arbetstagare till Sverige måste det föreligga ett erbjudande om en anställning som personen i fråga ka...

arrow_forward
ra

Vaxholmsmålet

arrow_forward
rm

Avrundning

arrow_forward
§

Arbetstidslag (1982:673)

arrow_forward
rs

Slutligt underskottsavdrag

Definition Avdrag för kvarvarande underskott när en enskild näringsverksamhet avslutas. Lagrum 42 kap. 34 § IL Kommentar Om det finns ett kvarstående underskott när en enskild näringsverksamhet avslutas får man avdrag med 70 % av underskottet i inkomstslaget kapital. Avdraget ska göras beskattn...

arrow_forward
rr

Avfall

Löpande bokföring Företagets utgifter för avfallshantering, sophämtning, hyra av container för borttransportering av industri- och byggnadsavfall etc. redovisas på samma sätt som företagets övriga utgifter för renhållning och städning. Vid hyra av container för annat ändamål än avfallshantering, le...

arrow_forward
rs

Allmänna råd

arrow_forward
Visar 921 till 930 av 5043 träffar.