Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Kassaflödesanalys

I årsredovisningen för större företag och i en koncernredovisning ska det alltid ingå en kassaflödesanalys - tidigare även kallad finansieringsanalys. Kassaflödesanalysen innehåller enligt K3 punkt 7.2 och K2 punkt 21.3 uppgifter om räkenskapsårets förändringar av ett företags likvida medel. Räkens...

arrow_forward
rs

Immateriella tillgångar

Definition En tillgång som inte fysiskt går att ta på, exempelvis patent och goodwill. Motsatsen är materiella tillgångar, såsom inventarier eller varor. Lagrum 18 kap. 1 § IL Kommentar Immateriella tillgångar är till exempel patent, hyreskontrakt, varumärken och goodwill. Det är viktigt att s...

arrow_forward
rm

Hyreskontrakt

Uthyrning av lokaler är enligt huvudregeln en momsfri fastighetstjänst. Om en uthyrare hyr ut momsfritt har denne inte möjlighet att göra avdrag för ingående moms avseende kostnader som tillhör lokalerna. Den momsen blir istället en kostnad. För att undvika att momsen ska blir en kostnad finns best...

arrow_forward
rr

Körkort

Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Container

Löpande bokföring Vid köp av en container t.ex. för lagringsändamål räknas containern normalt till företagets anläggningstillgångar och bokförs då som inventarier, maskiner och inventarier - inköp. Vid hyra av en container för borttransportering av industri- och byggnadsavfall etc. räknas hyran som...

arrow_forward
rr

Sjuklön

Enligt sjuklönelagen (1991:1047) är arbetsgivare skyldiga att betala ut sjuklön till anställda som är sjuka. Sjuklöneperioden omfattar de 14 första kalenderdagarna av en sjukperiod För sjuklöneperioden ska ett karensavdrag dras på 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka. Efter de...

arrow_forward
rl

Ackordslön

Avtal Det finns olika sätt att betala ut lön, t.ex. fast månadslön, vilket är vanligast när det gäller tjänstemän. Inom andra avtalsområden är det vanligast med timlön. D.v.s. en grundlön för varje timme den anställde är i arbete. Ett komplement till timlönen kan vara en rörlig lönedel som är koppl...

arrow_forward
rl

Akupunktur

arrow_forward
rm

Cykelförmån

arrow_forward
rm

Asylboende

arrow_forward
Visar 911 till 920 av 5043 träffar.