Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Kassaterminal

Kassaterminal utgör enligt 39 kap. 2 § SFL en typ av de olika apparaturer för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort som ingår i begreppet kassaregister.

arrow_forward
rb

Annonseringsförbudet

Definition Annonseringsförbudet innebär att privata aktiebolag är förhindrade att försöka sprida aktier, teckningsrätter, skuldebrev eller teckningsoptioner till allmänheten genom annonsering, Spridningsförbudet. Lagar och regler 1 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551)

arrow_forward
ra

Arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandring bygger på behovet av viss arbetskraft i Sverige. Utgångspunkten är arbetsgivarens bedömning om behovet av att rekrytera viss utländsk arbetskraft. För att kunna invandra som arbetstagare till Sverige måste det föreligga ett erbjudande om en anställning som personen i fråga ka...

arrow_forward
rb

Aktiesplit

arrow_forward
rs

Privat sjukvårdsförsäkring

arrow_forward
rr

Apportegendom

arrow_forward
rr

Kost och logi

Utgifter för kost och logi (hotellrum) i samband med inrikes eller utrikes tjänsteresor redovisas som resekostnader i företagets bokföring. För privat övernattning, som ej medfört kostnader, ersätts den anställde genom traktamentsersättningen, traktamenten. Med ”fritt vivre” avses kombinationen fri...

arrow_forward
ra

Friskvård

Det förekommer att arbetsgivare låter arbetstagare träna eller utöva annan friskvård på arbetstid, såsom till exempel ridning, golf, yoga och avstressningsövningar eller få massage. Vidare finns det möjlighet för arbetsgivare att erbjuda arbetstagare ett friskvårdsbidrag. Dylika anställningsförmåne...

arrow_forward
rr

Balansdag

Balansdagen är den sista dagen i ett räkenskapsår där den löpande bokföringen ska avslutas. Per balansdagen upprättas enligt 6 kap. BFL en årsredovisning/finansiell rapport eller ett årsbokslut/förenklat årsbokslut som sammanfattar ställning per balansdagen och resultatet för räkenskapsåret.

arrow_forward
ra

Ledning

arrow_forward
Visar 901 till 910 av 5129 träffar.