Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

VD

arrow_forward
rm

Massage

Definition Massage är en skattepliktig tjänst och skattesatsen är 25 %. En anställd kan som inkomstskattefri förmån få enklare motion betald av sin arbetsgivare. Massage räknas som friskvård. Så länge friskvården riktar sig till alla anställda kan den utgöra en skattefri förmån. Skatteverket anser ...

arrow_forward
rs

Syntetiska aktier

Definition Rättighet att i framtiden erhålla en utbetalning motsvarande marknadsvärdet av den underliggande aktien vid utbetalningstillfället. Rättspraxis SRN 2017-11-28, dnr: 53-17/D Syntetiska aktier anses vara optioner.

arrow_forward
rm

Sändningstjänster

arrow_forward
rr

Appar

App är en förkortning av applikation, dvs. ett dataprogram som man installerar i avancerade mobiler (smartphones, Iphone, Android) och/eller surfplattor (pads, Ipad). Exempel på appar är för registrering av reseräkningar, tidrapportering samt olika typer av appar för att mäta fysisk aktivitet. Löp...

arrow_forward
rm

Anstånd

arrow_forward
rm

F-skatt

Definition Sedan införandet av Skatteförfarandelagen 2012 används inte längre begreppet F-skattsedel. Den har i stället ersatts med ett godkännande för F-skatt. Det medför att det inte längre kommer att skickas ut F-skattsedlar årligen. Frågan om F-skatt har generellt sett inte någon avgörande bety...

arrow_forward
rs

Underprisöverlåtelse

Definition En överlåtelse till ett pris under marknadsvärde som uppfyller alla krav i 23 kap. IL. Lagrum 23 kap. IL Kommentar Huvudregeln är att alla transaktioner ska ske till marknadsvärde, annars sker det en uttagsbeskattning. För att underlätta omstruktureringar finns reglerna om underpris...

arrow_forward
rm

Fikabröd

Definition En arbetsgivare kan utan inkomstskattekonsekvenser ge sina anställda enklare förmåner. Går arbetsgivaren utanför dessa ramar leder det till förmånsbeskattning. För inkomstskattefrihet krävs att förmånen riktar sig till hela personalen och att den inte utgör ersättning för utfört arbete. ...

arrow_forward
rr

Kassaflödesanalys

I årsredovisningen för större företag och i en koncernredovisning ska det alltid ingå en kassaflödesanalys - tidigare även kallad finansieringsanalys. Kassaflödesanalysen innehåller enligt K3 punkt 7.2 och K2 punkt 21.3 uppgifter om räkenskapsårets förändringar av ett företags likvida medel. Räkens...

arrow_forward
Visar 901 till 910 av 5043 träffar.