Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Marginell låneränta

Den räntesats som leasetagaren enligt K3 punkt 20.8 skulle ha betalat enligt ett motsvarande leasingavtal benämns marginell låneränta. Den marginella låneräntan används när ett företag inte känner till den implicita räntan på ett leasingavtal.

arrow_forward
rs

Kedjebeskattning

Definition Samma inkomst beskattas i flera led inom den bolagsbeskattade sektorn. Kommentar Kedjebeskattning kan uppkomma till exempel när en utdelning från ett noterat bolag tas emot av ett aktiebolag och aktierna inte är en näringsbetingad andel. Beskattning sker då dels i det utdelande bolaget...

arrow_forward
rr

Uppläggningsavgifter

Bankerna debiterar ofta en uppläggningsavgift då företaget beviljas ett banklån, en checkkredit, ett byggnadskreditiv eller liknande krediter. Uppläggningsavgiften bokförs på samma sätt som andra liknande avgifter för finansiella tjänster, låneupptagningsutgifter.

arrow_forward
rm

Omvänd skattskyldighet

arrow_forward
rr

Kapitalandelslån

Ett kapitalandelslån är enligt 11 kap. 11 § ABL ett lån där det belopp med vilket återbetalning ska ske, det vill säga kapitalbeloppet, helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning. Kapital...

arrow_forward
rr

Medlemsavgifter

Här behandlas intäkter från medlemsavgifter i ideella föreningar och ekonomiska föreningar. För betalning av medlemsavgift, se föreningsavgifter. K3-regler Med medlemsavgift avses enligt punkt 37.8 en avgift till den allmänna föreningsverksamheten. En ideell förening ska enligt punkt 37.11 redovis...

arrow_forward
rs

Restvärdesavskrivning

Definition En metod för beräkning av skattemässiga värdeminskningsavdrag på inventarier. Lagrum 18 kap. 13 § IL Kommentar Det finns två olika metoder för att beräkna värdeminskningsavdrag på inventarier, räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning. Skatteverket anser i ett ställningst...

arrow_forward
rm

EU

Definition EU är en förkortning av den Europeiska Unionen som är en beteckning för det samarbete som de 27 medlemsländerna har kommit överens om. I princip utgör EU:s momsområde de 27 olika medlemsstaternas territorium förutom vissa områden som t.ex. Åland som har undantagits från de gemensamma r...

arrow_forward
rr

Handkassa

För att kunna betala kontant när det gäller mindre summor eller betala ut ersättningar för mindre utlägg kan det vara praktiskt med en handkassa för kontantutgifter, kontanter. Kvittot läggs i handkassan efter varje betalning. För att underlätta kontinuerlig avstämning och internkontroll av betalni...

arrow_forward
rm

Hemmakontor

I spåren av coronapandemin har många arbetat hemifrån och det har gett upphov till ett antal frågeställningar om inköp till personalen. Det som måste beaktas vid bedömningen av avdragsrätt för moms vid inköp till personalen är bland annat det avdragsförbud för kostnader som avser stadigvarande bost...

arrow_forward
Visar 891 till 900 av 5129 träffar.