Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Aktivering

Med begreppet aktivering menas i redovisningssammanhang vanligen att utgifter/kostnader omvandlas till tillgångar i balansräkningen. Det innebär att ett utgiftskonto krediteras och ett tillgångskonto debiteras med det belopp som ska aktiveras - eller uttryckt på ett annat sätt - som ska ”balanseras...

arrow_forward
rl

Överdragskläder

I vissa yrken används speciella arbetskläder eller uniformer. Det kan vara skyddskläder eller kläder som är särskilt avpassade för arbetet.

arrow_forward
rm

Presentkort

Vid olika former av presentkort uppkommer frågan om betalning för presentkortet är ett förskott eller inte, dvs. motsvarar presentkortet ett förskott för en viss bestämd vara eller tjänst. Ett förskott uppstår när en betalning görs innan leverans av en bestämd och beställd vara eller tillhandahålla...

arrow_forward
rl

Semesterlagen

Lag Semesterlag (1977:480) är en social skyddslag. Syftet med semesterlagen är att en anställd ska kunna få en längre tids sammanhängande betald ledighet, för att vila och återhämtning. SemesterledighetEn anställd har alltid rätt till semesterledighet. I lagen anges 25 dagar ledighet under semes...

arrow_forward
ra

Arbetskläder

Definition Arbetskläder är visst slag av kläder, ofta tillhandahållna av arbetsgivaren. Syftet är att arbetstagarna ska bära särskild klädsel vid utförande av arbete. På vissa arbetsplatser är arbetstagare enligt lag skyldig att bära särskilda arbetskläder. Inom exempelvis landstinget ska behandla...

arrow_forward
rs

Aktieutdelning

Definition En värdeöverföring från företaget till dess ägare utan krav på motprestation. Lagrum 24 kap. och 57 kap. IL Kommentar En aktieutdelning beskattas på olika sätt beroende på vem som är ägare till aktien. - En fysisk person som äger en kvalificerad andel, 20 % till ca 60 %. - En fys...

arrow_forward
rs

Arbetskläder

Definition Skyddskläder och andra kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpar sig för privat användning. Lagrum 11 kap. 9 § och 16 kap. 1 § IL Kommentar Kostnader för kläder är i grunden privata levnadskostnader. Detta gäller i princip även om kläderna enbart används under arbetstid. V...

arrow_forward
rs

Arbetsgivaravgifter

Definition Avgift som ska betalas av den som betalar ersättning för arbete. Lagrum socialavgiftslagen, SAL Kommentar Om någon utför arbete åt någon annan är den som betalar ersättning för arbetet skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Ersättningen kan bestå av kontanter eller förmåner av olik...

arrow_forward
rr

Aktier/andelar - inköp och innehav

Till aktier räknas här alla slags aktier utom sådana som ingår i ett aktiebolags aktiekapital (egna aktier), dvs. både aktier i börsnoterade och icke-börsnoterade bolag, i svenska och i utländska bolag samt aktier i dotterföretag, intresseföretag, joint ventures och andra ägarintressen. Till andela...

arrow_forward
rm

Export

Med export menas att ett företag omsätter (t.ex. säljer och levererar) varor eller tjänster utanför EU:s momsområde. Vid export tas moms inte ut då Sverige inte är beskattningsland. Däremot kan företaget behöva betala eventuell tull och moms i mottagarlandet. I vissa fall kan momsreglerna för varor...

arrow_forward
Visar 81 till 90 av 5043 träffar.