Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Avrundning

arrow_forward
rl

Allmänna anställningsvillkor

Kollektivavtalet anger de allmänna anställningsvillkoren inom respektive bransch på den svenska arbetsmarknaden.

arrow_forward
ra

Semesterlönegrundande frånvaro

Semesterlagen reglerar rätten till semester, dvs. semesterledighet och semesterlön. En utgångspunkt i lagen är att semesterlönen måste tjänas in, till skillnad från ledigheten. Arbetstagaren tjänar in semesterlönen genom anställning hos arbetsgivaren året före det år då semestern tas ut. Huvudrege...

arrow_forward
ra

Uthyrning av arbetskraft

En arbetsgivare som behöver mer arbetskraft kan välja mellan att anställa eller att hyra personal. Före 1990-talet var det förbjudet att hyra in personal men uthyrning blev tillåtet enligt en lag från 1993. Sedan 1 januari 2013 finns en särskild lag om uthyrning av arbetstagare. Lag om uthyrning a...

arrow_forward
ra

VD

arrow_forward
ra

Vikariat

Definition Det är tillåtet med vikariatsanställning. För att det ska vara ett giltigt vikariat krävs att vikarien anställs som ersättare för den ordinarie befattningshavaren på en viss tjänst eller för att inneha en tillfälligt ledig befattning. Det krävs också att vikarien informeras om vem man vi...

arrow_forward
rb

Absorption av helägt dotterbolag

Definition Absorption av helägt dotterbolag är en förenklad fusionsprocess som kan användas om ett moderbolag äger samtliga aktier i ett dotterbolag. Förfarandet innebär att ett dotterbolags samtliga tillgångar och skulder tas över av moderbolaget. Samtidigt upplöses dotterbolaget utan likvidation....

arrow_forward
rl

Bostadsförmån

Lag En fri eller subventionerad bostad är en skattepliktig förmån. Man skiljer på värderingen av förmånen för arbetsgivaren och den anställde. För arbetsgivaren gäller beräkning enligt schablon och för den anställde gäller marknadsvärdet. Regler för bostadsförmån finns i inkomstskattelagen (1999:12...

arrow_forward
rr

Container

Löpande bokföring Vid köp av en container t.ex. för lagringsändamål räknas containern normalt till företagets anläggningstillgångar och bokförs då som inventarier, maskiner och inventarier - inköp. Vid hyra av en container för borttransportering av industri- och byggnadsavfall etc. räknas hyran som...

arrow_forward
rs

Mindre värde

arrow_forward
Visar 881 till 890 av 5043 träffar.