Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Öresavrundning

Lag Bestämmelser om öresavrundning finns i lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp. För löneadministratören betyder det att om det i beloppet ingår örestal ska detta avrundas till närmaste hundratal. Det innebär att slutsiffrorna ett (1) till och med fyrtionio (49) avrundas nedåt samt fe...

arrow_forward
rr

Löpande verksamhet

Löpande verksamhet är ett begrepp som används i kassaflödesanalysen och utgörs enligt K3 punkt 7.5 och K2 punkt 21.6 av företagets huvudsakliga intäktsgenererande verksamheter samt av andra verksamheter än investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet.

arrow_forward
rr

Avstyckning

Avstyckning är en form av fastighetsbildning genom vilken en del av fastigheten avskiljs för att bilda en egen fastighet.

arrow_forward
rb

Ansvar i aktiebolag

arrow_forward
rb

Avstämningsdag

Definition Avstämningsdag är det datum då aktieboken i Avstämningsbolag framställs av värdepapperscentralen för bolagets räkning, dvs. aktieboken i ett bolag stäms av mot sitt Avstämningsregister. Avstämningsdagen innebär att aktieägaren måste vara registrerad denna dag för att kunna utöva sina akt...

arrow_forward
ra

Arbetsledningsrätt

Definition Med arbetsledningsrätt menas arbetsgivarens rätt att bestämma över hur verksamheten ska organiseras och bedrivas i förhållande till de anställda. Rätten att bestämma över de ekonomiska besluten, planerandet av produktionen och förhållandet till utomstående i dessa avseenden hör däremot t...

arrow_forward
ra

Arbetstagarkonsult

Arbetstagarkonsult är ett begrepp som förkommer i Utvecklingsavtalet, det vill säga det avtal som slutits mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK och därför har stor genomslagskraft på arbetsmarknaden. Arbetstagarkonsult kallas ibland även löntagarkonsult. En arbetstagarkonsult är en person som de lo...

arrow_forward
rr

Arbetslöshetskassa

arrow_forward
rm

Handpenning

Beskattning Är det moms på ett belopp som utgör handpenning? EU-domstolen (070718, mål: C277/05) har kommit fram till att det inte är moms på handpenningen när en hotellgäst frånträder sin bokning. Beloppet utgör ett istället avtalsvite. Avbokning Nyttjande Vid avbokning ska redan betald...

arrow_forward
rm

Hemmakontor

I spåren av coronapandemin har många arbetat hemifrån och det har gett upphov till ett antal frågeställningar om inköp till personalen. Det som måste beaktas vid bedömningen av avdragsrätt för moms vid inköp till personalen är bland annat det avdragsförbud för kostnader som avser stadigvarande bost...

arrow_forward
Visar 881 till 890 av 5129 träffar.