Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Avstämningsdag

Definition Avstämningsdag är det datum då aktieboken i Avstämningsbolag framställs av värdepapperscentralen för bolagets räkning, dvs. aktieboken i ett bolag stäms av mot sitt Avstämningsregister. Avstämningsdagen innebär att aktieägaren måste vara registrerad denna dag för att kunna utöva sina akt...

arrow_forward
rb

Rösträttsregistrering

Definition Rösträttsregistrering innebär att en tillfällig registrering i aktieboken i ett avstämningsbolag. En aktieägare vars aktier har Förvaltarregistrering måste omregistrera aktierna för att bli införd i aktieboken och få rösta på bolagsstämmor. Aktieägaren stryks återigen från aktieboken ef...

arrow_forward
rl

EU/EES-medborgare

Om arbete erbjuds medborgare i EU/EES-land behöver denne inte uppehållstillstånd i Sverige för att arbeta längre tid än tre månader.

arrow_forward
rr

Varor i lager

Löpande bokföring Varor i lager redovisas i kontogrupp 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten. K3-regler Varor i lager är enligt punkt 13.2 Omsättningstillgångar som är avsedda att säljas i den löpande verksamheten, under tillverkning för att säljas, eller i form av material eller...

arrow_forward
rr

K3

K3 är huvudregelverk vid upprättande av års- och koncernredovisning finansiell rapport enligt ÅRL och utgivet av BFN. Mindre företag får i stället välja att tillämpa K2. Den fullständiga benämningen på K3 är BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Sedan K3:s tillkomst 2012 har det omfat...

arrow_forward
rm

Hotell

Definition Den reducerade skattesatsen 12 % ska användas när ett företag hyr ut rum i hotellrörelse eller vid upplåtelse av campingplatser i campingverksamhet. I samband med en vistelse på ett hotell eller på en campingplats förekommer det att det i priset ingår flera olika varor eller tjänster för...

arrow_forward
rl

Friskis och Svettis

arrow_forward
rm

Export

Med export menas att ett företag omsätter (t.ex. säljer och levererar) varor eller tjänster utanför EU:s momsområde. Vid export tas moms inte ut då Sverige inte är beskattningsland. Däremot kan företaget behöva betala eventuell tull och moms i mottagarlandet. I vissa fall kan momsreglerna för varor...

arrow_forward
rs

Hyra

Definition Betalning för att under en viss tidsperiod få nyttja en tillgång av något slag. Lagrum 15 kap. 1 § och 16 kap. 1 § IL Kommentar Att upplåta en del av en byggnad leder till att nyttjanderättshavaren betalar hyra till ägaren av byggnaden. Hyran är avdragsgill för nyttjanderättshavaren ...

arrow_forward
rm

Omsättning

För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln, ska följande fyra förutsättningar vara uppfyllda: omsättning görs av varor eller tjänster omsättningen är momspliktig omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap omsättningen görs inom landet. För att moms öve...

arrow_forward
Visar 871 till 880 av 5129 träffar.