Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Hotell

Definition Den reducerade skattesatsen 12 % ska användas när ett företag hyr ut rum i hotellrörelse eller vid upplåtelse av campingplatser i campingverksamhet. I samband med en vistelse på ett hotell eller på en campingplats förekommer det att det i priset ingår flera olika varor eller tjänster för...

arrow_forward
rs

Hälso- och sjukvård

Definition Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Lagrum 11 kap. 18 § och 16 kap. 22-23 §§ IL Kommentar Skattereglerna avseende hälso- och sjukvård har tidigare varit olika beroende på om sjukvården har varit offentligt finansierad eller inte. Detta änd...

arrow_forward
rr

Provisioner

Företag som utför t.ex. olika marknadsförings-, försäljnings- eller förmedlingsuppdrag, brukar få ersättning i form av provision - ofta i procent av uppdragsgivarens arvode för det utförda uppdraget. Dessa intäktsredovisas när uppdraget är utfört och beloppet ingår i posten Nettoomsättning. Om prov...

arrow_forward
ra

Rast

Definition Med rast menas ett uppehåll i arbetet då arbetstagaren får lämna arbetsstället, exempelvis lunchrast. Raster inräknas inte i arbetstiden. Det finns inga regler i lagen som anger hur lång en rast ska vara. Dessa ska dock vara utlagda så att arbetstagaren inte behöver arbeta mer än fem tim...

arrow_forward
rl

Friskis och Svettis

arrow_forward
rb

Allmän granskning

Den granskning av aktiebolag som en Lekmannarevisor utför.

arrow_forward
rs

Arbetsgivardeklaration

Definition Deklaration för att uppge underlaget för arbetsgivaravgifter. Kommentar Fr.o.m. den 1 januari 2019 ska uppgifter lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen. För arbetsgivare som är skyldiga att föra personalliggare (restaurang-, frisör-, tvätteri- och byggverksamhet) och har mer ä...

arrow_forward
rr

Aktiv marknad

Aktiv marknad existerar enligt K3 punkt 12.25 när följande villkor är uppfyllda: Handeln avser likartade produkter. Intresserade köpare och säljare finns normalt. Information om priserna är allmänt tillgänglig.

arrow_forward
rr

Arkiveringsformer

Enligt 7 kap. 1-2 §§ BFL ska räkenskapsinformationen som huvudregel arkiveras i Sverige i vanlig läsbar form, i mikroskrift eller i annan form som kan läsas, avlyssnas etc.

arrow_forward
rb

Ansvarsfrihet

Definition Ansvarsfrihet är inom bolagsrätten ett särskilt beslut på bolagstämman om att bolaget inte kommer att föra talan om skadestånd mot styrelseledamöter och verkställande direktör. Ansvarsfrihet är ett obligatoriskt ärende i vilket Årsstämma ska fatta beslut enligt aktiebolagslagen (ABL 7:11...

arrow_forward
Visar 851 till 860 av 5129 träffar.