Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Finansiell tjänst

Finansiella tjänster kan exempelvis vara tjänster avseende betalningar, värdepapper, bank- och finansiering. Momsreglerna avseende finansiella tjänster är komplexa och det finns en rad olika ställningstaganden från Skatteverket och rättsfall från såväl svenska domstolar som EU-domstolen. Idag förek...

arrow_forward
rm

Grupphuvudman

arrow_forward
rm

Hotell

Definition Den reducerade skattesatsen 12 % ska användas när ett företag hyr ut rum i hotellrörelse eller vid upplåtelse av campingplatser i campingverksamhet. I samband med en vistelse på ett hotell eller på en campingplats förekommer det att det i priset ingår flera olika varor eller tjänster för...

arrow_forward
rm

Lastbil

arrow_forward
rm

Leveransvillkor

Beskattning En omsättning uppstår när en vara överlåts mot ersättning och då rätten att förfoga över varan som ägare övergår till någon annan. Det innebär att omsättning av vara och leverans inträffar vid samma tidpunkt. Förutom att den rättsliga förfoganderätten ska överföras på köparen genom avta...

arrow_forward
rm

Lotteri

Momsreglerna skiljer på lotterier, vadhållning och andra former av spel samt spel på lyckohjul, jämfört med förströelsespelautomater som t.ex. flipperspel. Spel på förströelseautomater som inte ger vinst eller ger vinst i form av frispel eller utökad speltid är momspliktigt till skattesatsen 25 %. ...

arrow_forward
rm

Mat

arrow_forward
rl

Månadslön

Numera är det vanligt att en anställd avlönas med en fast månadslön. Detta gäller såväl tillsvidareanställda och anställda för en viss tid, t.ex. vikarier. För de som är anställda för kortare tid, t.ex. högst tre månader är dock timlön vanligt. Med månadslön menar man den aktuella månadslönen. St...

arrow_forward
rl

Teaterföreställning

Företagets representation kan vara extern eller intern. Extern representation vänder sig till företagets affärskontakter. Intern representation vänder sig till företagets anställda och i vissa fall deras anhöriga.

arrow_forward
rl

Tio dagar vid barns födelse

Lag En förälder har rätt att vara ledig från sitt arbete för att ta hand om sitt barn. Regler för ledigheten regleras i föräldraledighetslag (1995:584). Regler för ersättning under ledighetsperioderna finns i socialförsäkringsbalk (2010:110). I samband med barns födelse har en av föräldrarna rätt...

arrow_forward
Visar 851 till 860 av 5043 träffar.