Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Semesterlön/semesterersättning

Semesterlagen (1977:480) gäller alla anställda. Lagen reglerar både rätten till ledighet (minst 25 dagars semester), rätten till betalning under ledigheten (semesterlön) och rätten till ersättning då anställningen upphör (semesterersättning). Semesterlönen tjänas normalt in året före semesteråret (...

arrow_forward
rb

Avtalsbrott

Definition Avtalsbrott uppkommer när en av parterna i ett bindande avtal inte genomför de åtgärder eller andra typer av prestationer som parterna kommit överens om. Om avtalsbrottet inte beror på en parts egen aktivitet eller passivitet kan han eller hon göra gällande olika påföljder på grund av av...

arrow_forward
rl

Auktoriserad lönekonsult

Under våren 2014 införde branschorganisationen Srf konsulterna möjligheten att auktorisera sig som lönekonsult och 3 år senare följde FAR efter och erbjuder samma möjlighet. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel på lönekonsultens yrkeskompetens. För att bli kunna auktorisera sig som lönekonsult m...

arrow_forward
rr

Avgångsvederlag

Avgångsvederlag kan utbetalas till personal som tvingats sluta på grund av nedläggning eller avyttring av t.ex. en filial. Även chefspersoner/vd kan i anställningsavtalet ha inskrivet att avgångsvederlag ska utbetalas om de tvingas sluta på företaget - eftersom lagen (1982:80) om anställningsskydd ...

arrow_forward
rm

Personalvårdsförmån

Definition En arbetsgivare kan utan inkomstskattekonsekvenser ge sina anställda enklare förmåner. Går arbetsgivaren utanför dessa ramar leder det till förmånsbeskattning. För inkomstskattefrihet krävs att förmånen riktar sig till hela personalen och att den inte utgör ersättning för utfört arbete. ...

arrow_forward
rb

Interimsbevis

Definition Ett interimsbevis är ett värdepapper som bevisar att innehavaren kommer att ha rätt att teckna aktier. Interimsbeviset är avsett att ersättas med en utgiven aktie. Interimsbevis kallas även för betald tecknad aktie (BTA). Syftet med att ställa ut interimsbevis är att rättighetsinnehavar...

arrow_forward
rm

Förvärvsmoms

Definition Momsbeskattningen vid internationell handel med varor och tjänster underlättas i de fall då köparen ska redovisa förvärvsmoms. Det innebär att köparföretagen inte behöver ligga ute med momspengar till dess en återbetalning av utländsk moms görs från säljarlandet. I begreppet ligger att k...

arrow_forward
rr

K3-företag

Företag som tillämpar K3, oavsett om det är frivilligt (mindre företag) eller för att företaget är ett större företag, kan ibland benämnas K3-företag.

arrow_forward
ra

Anställningstillstånd

I vissa fall krävs särskilda tillstånd för att utföra arbete. Så krävs till exempel enligt lagen om tillstånd för anställning på fartyg. Av lagen framgår bland annat att en utlänning ska ha tillstånd för att ha anställning som avser befattning på svenskt fartyg i utrikes trafik (anställningstillstå...

arrow_forward
rr

Julkort, vykort

Löpande bokföring Korten bokförs lämpligen som kontorskostnader, kontorsmateriel och trycksaker. Julkort och vykort till vänner och bekanta utgör däremot privata uttag.

arrow_forward
Visar 841 till 850 av 5129 träffar.