Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Immateriella rättigheter

Ett anställningsavtal innebär att arbetstagaren utför ett arbete åt arbetsgivaren som betalar en ersättning, lön, för detta arbete. Om detta anställningsavtal går ut på att en vara ska tillverkas är det arbetsgivaren som tillhandahåller råvaran som behövs för tillverkningen och som också blir ägare...

arrow_forward
rm

IT-tjänst

Ett standardprogram avseende IT kan betraktas som en vara om programvaran levereras på ett materiellt och fysiskt medium, t.ex. en diskett eller cd-skiva. Beroende på var leveransen sker och till vem, kan det vara fråga om en svensk försäljning med svensk moms, en EU-handel eller en export. En IT-...

arrow_forward
§

Lag (2020:202) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare

arrow_forward
rm

Konferenslokal

arrow_forward
rr

Personbilskostnader

Löpande bokföring Företagets löpande driftsutgifter för ägda eller leasade/hyrda personbilar bokförs normalt på konto 5610 Personbilskostnader (BAS 2020) eller på något av de underkonton som finns. Hyra av garage eller parkeringsplats utgör lokalhyra och bokförs därmed i kontogrupp 50 Lokalkostnade...

arrow_forward
rb

Prokura

Definition Prokura är en särskilt typ av fullmakt, en handelsfullmakt, som innebär behörighet att företa alla rättshandlingar inom en näringsverksamhet. Den som innehar en prokura kallas prokurist. Prokuristen får handla på huvudmannens vägnar i allt gällande näringsverksamheten och teckna firma. ...

arrow_forward
rr

Rapportvaluta

arrow_forward
ra

Rättegångskostnad

Definition Det kostar normalt mycket pengar att processa inför domstol. I sådana fall svarar visserligen staten för kostnaderna för domarnas löner, lokalkostnader och kostnader som sammanhänger med domstolens administration. Övriga kostnader, såsom arvodet till ombudet, utlägg för vittnen och kostn...

arrow_forward
rl

Reklamgåva

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). Arbetsgivaren kan t.ex. ge en jubileumsgåva när företaget jubilerar, en minnesgåva vid högtidsdagar, t.ex. 50 eller ...

arrow_forward
rs

Reklamgåva

Definition Artiklar av relativt obetydligt värde som ges bort i marknadsföringssyfte. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Syftet med reklamgåvor är vanligtvis att göra produkter eller företagsnamn kända. Artiklarna är därför ofta märkta med företagsnamnet. Det finns inga beloppsgränser för vad en r...

arrow_forward
Visar 841 till 850 av 5043 träffar.