Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Erinran

Begreppen erinran och LAS-varning är synonyma. Innebörden i begreppen är att den anställde medvetandegörs om att denne bryter mot anställningsavtalet, och att han eller hon också kan komma att förlora sin anställning om avtalsbrotten upprepas. En varning kan även innebära en disciplinär åtgärd. Såd...

arrow_forward
rl

Utomlands bosatt som arbetar i Sverige

En svensk arbetsgivare som anställer en person som bor utomlands ska i normalfallet göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter beräknade på de lönesummor som betalas ut för arbete i Sverige. Undantag finns från huvudregeln. En inkomst kan vara skattebefriad på grund av ett skatteavtal mella...

arrow_forward
ra

Vaxholmsmålet

arrow_forward
rl

Vård av närstående

Den som vårdar en svårt sjuk närstående kan få närståendepenning ifrån Försäkringskassan. Som närstående räknas anhöriga, men också någon man har en nära relation till exempel en god vän. Med vård menas att vara tillsammans med den sjuke. Den sjuke kan vårdas på sjukhus eller i hemmet. Den närståe...

arrow_forward
ra

Jourtid

Definition Med jourtid menas tid då arbetstagaren står till förfogande på arbetsplatsen för att vid behov utföra arbete. Arbetstidslagen Uttag av jourtid regleras i arbetstidslagen. Av den lagen följer att jourtid får tas ut om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt att en arbetstagare...

arrow_forward
rm

Dataprogram

arrow_forward
rs

Huvudsak gemensam ledning

Definition När en fysisk eller juridisk person har bestämmande inflytande över två eller flera juridiska personer utan att de ingår i en koncern. Lagrum 25 kap. 7 §, 25 a kap. 2 § och 49 a kap. 7 § IL Kommentar När en fysisk eller juridisk person står under i huvud sak gemensam ledning kallas d...

arrow_forward
rl

Tjänstebil

När en anställd disponerar en bil som arbetsgivaren äger uppstår i normalfallet en bilförmån.

arrow_forward
rb

Kompanjonavtal

arrow_forward
rs

Uppskov

Definition Att skjuta upp en betalning till ett senare tillfälle. Lagrum 32 a § stämpelskattelagen Kommentar Vid vissa transaktioner har lagstiftaren ansett att det inte är motiverat att tvingas betala en skatt när transaktionen genomförs. Detta på grund av att transaktionen inte skapar den lik...

arrow_forward
Visar 831 till 840 av 5043 träffar.