Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Förvärvsmoms

Definition Momsbeskattningen vid internationell handel med varor och tjänster underlättas i de fall då köparen ska redovisa förvärvsmoms. Det innebär att köparföretagen inte behöver ligga ute med momspengar till dess en återbetalning av utländsk moms görs från säljarlandet. I begreppet ligger att k...

arrow_forward
rm

Corona

I spåren av coronapandemin, covid-19, har lagstiftning införts som ska underlätta för företag, föreningar och offentliga aktörer. Även Skatteverket har inom sina ramar kommit med lättnadsregler på olika områden. Skatteverket har både på sin webbplats, www.skatteverket.se en särskild sida med corona...

arrow_forward
rr

Redovisat värde

Redovisat värde är det belopp till vilket en tillgång eller skuld redovisas i balansräkningen. Kallas även bokfört värde.

arrow_forward
rr

Julkort, vykort

Löpande bokföring Korten bokförs lämpligen som kontorskostnader, kontorsmateriel och trycksaker. Julkort och vykort till vänner och bekanta utgör däremot privata uttag.

arrow_forward
ra

Veto

Medbestämmandelagen har särskilda regler för den situationen att en arbetsgivare avser att besluta om utläggning av arbete på ett annat företag eller en annan näringsidkare. Som exempel kan anges att ett företag vill anlita ett bemanningsföretag för att sköta receptionen eller att en restaurang vil...

arrow_forward
rm

Gage

arrow_forward
rr

Avbokningsavgifter

arrow_forward
rr

Avgångsvederlag

Avgångsvederlag kan utbetalas till personal som tvingats sluta på grund av nedläggning eller avyttring av t.ex. en filial. Även chefspersoner/vd kan i anställningsavtalet ha inskrivet att avgångsvederlag ska utbetalas om de tvingas sluta på företaget - eftersom lagen (1982:80) om anställningsskydd ...

arrow_forward
rb

Avknoppning

Definition Avknoppning kallas det när en del av en verksamhet separeras från ett bolags huvudverksamhet och övergår till att bli en självständig verksamhet under en ny huvudman, till exempel aktieägarna eller externa intressenter. Avknoppning sker både inom näringslivet och den kommunala sektorn...

arrow_forward
rb

Avtalsbrott

Definition Avtalsbrott uppkommer när en av parterna i ett bindande avtal inte genomför de åtgärder eller andra typer av prestationer som parterna kommit överens om. Om avtalsbrottet inte beror på en parts egen aktivitet eller passivitet kan han eller hon göra gällande olika påföljder på grund av av...

arrow_forward
Visar 821 till 830 av 5129 träffar.