Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Aktier/andelar - försäljning

Aktier/andelar indelas redovisningsmässigt i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Löpande bokföring Försäljningsvärdet för aktier/andelar redovisas till försäljningspriset efter avdrag för kurtage (courtage) och andra direkt hänförliga avgifter. Erhållet belopp debiteras det likvidkont...

arrow_forward
rr

Förvaltningskostnader

Löpande bokföring Förvaltningskostnader innehåller enligt BAS 2022 kostnader för framför allt aktiebolags förvaltning och företagsledning i en koncern, dvs. arvoden till styrelse och revisor, management fees samt kostnader för årsredovisning/delårsrapporter och bolagsstämma/årsstämma. Förvaltningsu...

arrow_forward
rr

Aktieägartillskott

Ett sätt att öka det egna kapitalet i aktiebolag, t.ex. för att undvika en tvångslikvidation på grund av förluster, är genom s.k. aktieägartillskott. Tillskott kan även bli aktuellt i andra situationer än i förlustsituationer, t.ex. från ett moderföretag till ett dotterföretag för att finansiera en...

arrow_forward
rl

A-contosemester

Numera är det relativt många arbetsgivare som tillämpar sammanfallande intjänade- och uttagsår för semester. Detta innebär att den anställde kan ta ut betald semester samma år som semestern tjänas in och detta blir då en typ av semester i förskott eller a conto-semester.

arrow_forward
rr

Emballage

Löpande bokföring Utgifter för inköp av lastpallar, pallkragar, lådor, oljefat etc. för transport av sålda varor/produkter utgör transportinventarier av förbrukningskaraktär och bokförs som förbrukningsinventarier. Sådant produktemballage som däremot inköpta varor/produkter redan är förpackade i in...

arrow_forward
rr

Hemtagningskostnader

Ett begrepp inom kalkylering är hemtagningskostnader, dvs. de kostnader företaget har för att få ”hem” varorna till lagret/affären, t.ex. frakt, tull- och speditionskostnader samt transportförsäkringar Dessa utgifter är direkt hänförliga till inköpet och ingår i anskaffningsvärdet för varorna.

arrow_forward
rr

Administrationskostnader

Posten Administrationskostnader i den funktionsindelade resultaträkningen hänförs alla kostnader för administration som inte kan hänföras till posterna Kostnad för sålda varor eller Försäljningskostnader i ett aktiebolag eller ekonomisk förening etc. eller Ändamålskostnader eller Insamlingskostnade...

arrow_forward
rl

Semester enligt semesterlagen

Lag Semesterlag (1977:480) är en social skyddslag. Syftet med semesterlagen är att en anställd ska kunna få en längre tids sammanhängande betald ledighet, för vila och återhämtning. SemesterledighetEn anställd har alltid rätt till semesterledighet. I lagen anges 25 dagar ledighet under semesterår...

arrow_forward
rr

Vägda genomsnittspriser

Att värdera till vägda genomsnittspriser innebär enligt 4 kap. 11 § ÅRL att företaget fastställer ett genomsnittligt anskaffningsvärde för den period som företaget anser vara lämpligt och värderar samtliga produkter som finns i lager till detta värde.

arrow_forward
rm

Avdrag

Definition Ett vanligt missförstånd är att momsen alltid är avdragsgill och att momsen därför inte kan bli en kostnad. För att någon ska ha rätt att få dra av moms eller få moms återbetald krävs avdragsrätt (8 kap. momslagen) eller rätt till återbetalning av moms (10 kap. momslagen). Båda begreppen...

arrow_forward
Visar 71 till 80 av 5129 träffar.