Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Agent

Definition Förmedling kan ske i eget namn (kommission) eller i annans namn (agent). Den som i eget namn förmedlar en vara eller en tjänst för annans räkning, och får betalning för varan eller tjänsten, ses i momshänseende som en återförsäljare och är därför skattskyldig för moms. En agent däremot f...

arrow_forward
ra

Utredning av arbetstagare

arrow_forward
rs

Årets skatt

arrow_forward
rm

Fakturatext

Vid försäljning till utlandet sker fakturering många gånger utan moms. Det gäller särskilt mellan företag, dvs. beskattningsbara personer. Då är det normalt köparen som redovisar moms i sitt hemland, s.k. omvänd skattskyldighet. På fakturan ska det då anges ”omvänd betalningsskyldighet” enligt moms...

arrow_forward
rs

Hyresintäkt

arrow_forward
ra

Rekrytering

Definition Att rekrytera betyder att söka efter och hitta lämplig kandidat till anställning. Vid nyrekrytering kan en arbetsgivare ställa upp de krav denne anser att sökanden till tjänsten ska uppfylla. Det kan röra sig om teoretiska kunskaper eller praktiska färdigheter. Det förekommer att kollek...

arrow_forward
rl

Adoption

Lag En förälder har rätt att vara ledig från sitt arbete för att ta hand om sitt barn. Regler för ledigheten regleras i föräldraledighetslag (1995:584) och gäller även vid adoption. Regler för ersättning under ledighetsperioderna finns i socialförsäkringsbalk (2010:110).

arrow_forward
rb

Apportbildning

Definition Apportbildning kallas det när ett aktiebolag nybildas genom att en egendom som inte är pengar (Apportegendom) överförs till bolaget som betalning för aktier. Apportbildning är relativt ovanligt och är en form av bolagsbildning som ibland har missbrukats. Bildning av ett aktiebolag besk...

arrow_forward
rr

Faktura, inköp

Vid inköp av varor och tjänster får företaget normalt en faktura (räkning). Om inköpet har gjorts på kredit har företaget en leverantörsskuld till fakturan är betald. Angående moms på förskott eller à conto, förskott till leverantörer. Vilka uppgifter som en faktura måste innehålla för att köparen ...

arrow_forward
rb

Firmatecknare

Definition En firmatecknare är en person som, ensam eller tillsammans med andra, är behörig att underteckna handlingar för ett bolags räkning med rättsligt bindande verkan. Att vara behörig som firmatecknare är detsamma som att vara företrädare för bolaget. Följande organ och funktionärer kan i f...

arrow_forward
Visar 781 till 790 av 5043 träffar.