Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Fikabröd

Definition En arbetsgivare kan utan inkomstskattekonsekvenser ge sina anställda enklare förmåner. Går arbetsgivaren utanför dessa ramar leder det till förmånsbeskattning. För inkomstskattefrihet krävs att förmånen riktar sig till hela personalen och att den inte utgör ersättning för utfört arbete. ...

arrow_forward
rm

Blandad verksamhet

Ett företag som omsätter både momspliktiga och undantagna (momsfria) transaktioner har så kallad blandad verksamhet. I blandad verksamhet måste momsen på kostnader som tillhör respektive del identifieras och momsavdrag får bara göras om kostnaden direkt kan kopplas till momspliktiga transaktioner. ...

arrow_forward
rs

Fastigheter

Definition Är mark, skatterättsligt även byggnad på ofri grund. Lagrum 19, 20, 21 och 27 kap. IL Kommentar För fastigheter finns det många särskilda skatteregler som reglerar förvärv, förvaltning och avyttring. Investeringar i fastigheter är ofta stora och det är då viktigt att veta vad olika b...

arrow_forward
§

Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter

arrow_forward
rb

Allmän granskning

Den granskning av aktiebolag som en Lekmannarevisor utför.

arrow_forward
rl

Vaccinationer

En anställd som reser i arbetet kan behöva olika typer av vaccinationer beroende på var i världen resan går. Om arbetsgivaren betalar nödvändiga vaccinationer inför en utlandsresa i tjänsten är detta en skattefri förmån. Vid en influensaepidemi på arbetsorten kan också arbetsgivaren betala de ans...

arrow_forward
rl

Växa-stöd

arrow_forward
rl

Övriga gåvor

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229).

arrow_forward
rm

Allmänna omkostnader

arrow_forward
rm

Andrahandsuthyrning

Beskattning Andrahandsuthyrning av verksamhetslokaler eller av något som klassas som upplåtelse av fastighet i momshänseende är enligt huvudregeln en momsfri tjänst. Om en uthyrare hyr ut momsfritt har denne inte möjlighet att göra avdrag för ingående moms avseende kostnader som tillhör lokalerna. ...

arrow_forward
Visar 771 till 780 av 5043 träffar.