Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Anläggningsregister

Definition En förteckning över företagets materiella och immateriella anläggningstillgångar. Lagrum 5 kap. 4 § BFL Kommentar Av 5 kap. 4 § BFL framgår att vid bokföringen ska konton över tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital specificeras i en sidoordnad bokföring om det behövs för ...

arrow_forward
rm

Övertidsmat

Definition En arbetsgivare kan utan inkomstskattekonsekvenser ge sina anställda enklare förmåner. Går arbetsgivaren utanför dessa ramar leder det till förmånsbeskattning. För inkomstskattefrihet krävs att förmånen riktar sig till hela personalen och att den inte utgör ersättning för utfört arbete. ...

arrow_forward
rl

Zonterapeut

arrow_forward
rr

Ansvarsförsäkringar

arrow_forward
rl

AFA Försäkring

När en arbetsgivare har tecknat avtal med ett fackförbund eller är medlem i ett arbetsgivarförbund, ska den teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda. AFA Försäkring administrerar försäkringar för anställda i privat sektor samt kommuner och regioner.

arrow_forward
rl

Aktivitetsersättning

Den som är 19-29 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att hen inte kan arbeta under minst ett år kan få aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Ersättningens storlek baseras på tidigare inkomster. För att kunna få ersättningen måste arbetsförmågan vara nedsatt med minst en...

arrow_forward
§

Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

arrow_forward
rm

Yoga

När någon ges möjlighet att utöva idrott eller får tillträde till ett idrottsevenemang kan momsen vara undantagen (momsfri) eller uppgå till 6 %. Om aktiviteten inte anses vara idrott i momshänseende är skattesatsen istället 25 %. Därför är det viktigt att fastställa vad som är idrott. Skatteverke...

arrow_forward
rs

Aktietermin

arrow_forward
rr

Ansvar, bokföring

Aktiebolag: styrelsen enligt 8 kap. 4 § ABL Ekonomisk förening: styrelsen enligt 7 kap. 4 § LEF Handelsbolag: bolagsmännen Stiftelse: Styrelse eller förvaltare enligt 3  kap. 8 § SL Ideell förening: Normalt styrelsen enligt föreningens stadgar Likviderad juridisk person: likvidatorn efter beslu...

arrow_forward
Visar 761 till 770 av 5043 träffar.