Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Arbetsredskap

Arbetsredskap är hjälpmedel eller verktyg som används för att underlätta och/eller utföra arbetet. Det kan röra sig om bil, dator och mobiltelefon med mera. För det fall arbetsredskapet även kan nyttjas privat kan det anses som en anställningsförmån som även ska beskattas. Det kan vara oklart huru...

arrow_forward
rm

Aktieägarkostnader

arrow_forward
rb

Aktiebolag

Definition Aktiebolag är en associationsform (Association) är en så kallad kapitalassociation. I aktiebolaget är det kapitalet som samlats ihop för att bedriva verksamhet som ligger till grund för samverkan, inte de personer som slutit sig samman, som i andra associationsformer. Aktiebolagets kapit...

arrow_forward
rr

Aktiebolag, eget kapital

arrow_forward
rs

Avverkningsrätt

Definition En rättighet för någon att avverka skog på en skogsägares mark under en bestämd tidsperiod inom ett bestämt område. Lagrum 21 kap. 2 § IL Kommentar Det vanligaste sättet att upplåta en avverkningsrätt är att sälja en rotpost, men upplåtelsen kan även göras genom s.k. avverkningsuppdr...

arrow_forward
rr

Aviseringsavgifter

arrow_forward
rr

Affärsdagen

Affärsdagen är den dag enligt K3 punkt 12.17 då företaget ingår ett bindande avtal om att köpa eller sälja en tillgång.

arrow_forward
rl

Arbetsolycksfall

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, ger ersättning vid arbetsolycksfall eller olycksfall på resa till och från arbetet.

arrow_forward
rs

Anläggningsarbete

Definition Byggnadsrörelse som syftar till att uppföra eller reparera anläggningar som till exempel vägar, gator, broar och liknande. Lagrum 27 kap. IL Kommentar Den som bedriver anläggningsarbete åt annan omfattas av de särskilda reglerna om byggnadsrörelse. Den som bedriver anläggningsarbete...

arrow_forward
ra

Arbetstagarinflytande

Arbetstagarsidan har genom lagstiftning fått olika sorters inflytande över hur verksamheten bedrivs. Den främsta lagen för sådant inflytande är medbestämmandelagen. Enligt medbestämmandelagen är förhandling en viktig form för arbetstagarinflytande. I övrigt är det inom arbetsrätten arbetsgivaren so...

arrow_forward
Visar 741 till 750 av 5129 träffar.