Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Deposition

arrow_forward
rr

Kortfristiga placeringar

Begreppet kortfristiga placeringar är ett samlingsbegrepp för finansiella tillgångar som inte är anläggningstillgångar eller lager. Avsikten med förvärvet är att dessa innehav ska vara kortsiktiga. Vanligtvis anskaffas exempelvis aktier eller fonder när ett företag vill placera överskottslikvitet. ...

arrow_forward
rb

Direktregistrering

Definition Direktregistrering, eller ägarregistrering, kallas det när en aktieägare är registrerad i eget namn i ett Avstämningsregister. Motsatsen är Förvaltarregistrering, när aktierna är registrerade under förvaltarens namn. Vid direktregistrering finns aktieägarens aktie på ett VP-konto hos E...

arrow_forward
ra

Yttrandefrihet

Definition Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad en rätt enligt yttrandefrihetsgrundlagen att i tv, radio, filmer, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. Yttrand...

arrow_forward
rm

Fastighetstjänst

Momsen avseende fastighetstjänster tillhör de mest komplicerade reglerna. Enligt momslagen finns det ett undantag från moms avseende flera fastighetstjänster. Det finns även ett flertal undantag från undantaget vilket medför att det även finns momspliktiga fastighetstjänster. Dessutom finns frivill...

arrow_forward
rs

Årets gränsbelopp

Definition Årets gränsbelopp är en del av gränsbeloppet. Lagrum 57 kap. 11 § IL Kommentar Årets gränsbelopp kan beräknas antingen enligt förenklingsregeln eller enligt huvudregeln. Enligt förenklingsregeln uppgår årets gränsbelopp till 2,75 inkomstbasbelopp (ibb) (183 700 kr för beskattningsåre...

arrow_forward
rm

EU-överföring av vara

I begreppet överföring av vara ligger att en vara transporteras från ett land till ett annat land inom EU, utan att det sker en äganderättsöverlåtelse. Överföring av egna varor kan exempelvis ske för att användas på en mässa eller om man har ett lager i annat land. Den fysiska transporten mellan t...

arrow_forward
rs

Utdelning

arrow_forward
rr

Limitränta

Limitränta är en vanlig benämning på en avgift som utgår på en beviljad kredit oavsett om krediten utnyttjas eller inte. Därutöver betalas normalt en ränta på det faktiskt utnyttjade beloppet. Löpande bokföring Såväl limitränta som ränta på det utnyttjade beloppet debiteras konto 8410 Räntekostnad...

arrow_forward
rl

Semesterberäkning på rörlig lön

Lag Vid semesterberäkning enligt semesterlag (1977:480) kommer den rörliga lönen att ingå i den utbetalda lönen under intjänandeåret. Den utbetalda lönen utgör beräkningsunderlag för semesterlönen som den anställde kan lyfta under semesterledigheten under semesteråret. Avtal För anställda med må...

arrow_forward
Visar 731 till 740 av 5043 träffar.