Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Ansvar, bokföring

Aktiebolag: styrelsen enligt 8 kap. 4 § ABL Ekonomisk förening: styrelsen enligt 7 kap. 4 § LEF Handelsbolag: bolagsmännen Stiftelse: Styrelse eller förvaltare Ideell förening: Normalt styrelsen enligt föreningens stadgar Likviderad juridisk person: likvidatorn efter beslut om likvidation Fusionera...

arrow_forward
rs

Byggnadsinventarier

Definition Är byggnadstillbehör som används i den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Lagrum 19 kap. 19-21 §§ IL Kommentar I en byggnad som inte används som bostad kan det finnas byggnadsinventarier. Det är byggnadstillbehör som används i den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Ti...

arrow_forward
rl

Hemkomsttid

Traktamente betalas för hel dag om resan avslutas efter kl. 19.00 hemkomstdagen.

arrow_forward
rr

Reklam

Företagets samlade åtgärder för att marknadsföra, sälja och lämna information om sina produkter och tjänster kan sammanfattas till ett enda begrepp, reklam- och PR-åtgärder. Med PR (Public Relations) menas goodwillskapande verksamhet oftast riktade till andra företag, institutioner och allmänhet. ...

arrow_forward
rr

Löner och ersättningar

Löner och ersättningar är en vanlig benämning på löner och andra lönerelaterade utgifter som har redovisats som kostnad under räkenskapsåret och årets förändring av semesterlöneskuld och andra lönerelaterade reserveringar. Vid bokföring av löner bokförs bruttolönen (dvs. lön före avdrag för skatt) ...

arrow_forward
rb

Aktieägarens initiativrätt

arrow_forward
ra

Arbetsskyldighet

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan två parter som innebär att den ena parten, arbetstagaren, ska utföra ett arbete åt den andra, arbetsgivaren, som sin tur betalar en ersättning för detta arbete. Arbetsgivaren kan vara en fysisk eller juridisk person under det att arbetstagaren alltid är en ...

arrow_forward
rl

Arbetsskadeförsäkring

Lag I arbetsmiljölag (1977:1160) finns regler för hur arbetsgivare och arbetstagare tillsammans ska samverka för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren är ansvarig för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs på arbetsplatsen. Skulle det trots allt hända att en anställd skadar sig på arbetsp...

arrow_forward
rl

Allmänna anställningsvillkor

Kollektivavtalet anger de allmänna anställningsvillkoren inom respektive bransch på den svenska arbetsmarknaden.

arrow_forward
ra

Arbetstillstånd

Arbetstillstånd avser rätten att arbeta i Sverige En EU-medborgare har möjlighet att utan arbetstillstånd eller registrering av en uppehållsrätt hos Migrationsverket börja arbeta direkt. Den som är anhörig till en EU-medborgare men som själv är medborgare i ett land utanför EU får också arbeta utan...

arrow_forward
Visar 711 till 720 av 5129 träffar.