Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

§

Lag (1991:1047) om sjuklön

arrow_forward
rs

Skattefri utdelning

arrow_forward
rs

Övertidsmat

Definition Måltid som arbetsgivaren bjuder på i samband med övertidsarbete. Lagrum 61 kap. 3 § IL Kommentar Om arbetsgivaren bjuder anställda som arbetar övertid på en måltid ska de anställda beskattas för kostförmån eftersom de anställda gör en inbesparing i sina privata levnadskostnader.

arrow_forward
rm

Förmånsbil

arrow_forward
rm

Blandad verksamhet

Ett företag som omsätter både momspliktiga och undantagna (momsfria) transaktioner har så kallad blandad verksamhet. I blandad verksamhet måste momsen på kostnader som tillhör respektive del identifieras och momsavdrag får bara göras om kostnaden direkt kan kopplas till momspliktiga transaktioner. ...

arrow_forward
rs

Datorprogram/Programvaror

Definition Instruktioner som styr en dator och beskriver de operationer en dator ska utföra. Lagrum 18 kap. 1 § 2 st. p. 1 IL Kommentar Av 18 kap. 1 § 2 st. framgår att som inventarier räknas också immateriella rättigheter, t.ex. licenser, som förvärvats från någon annan. Reglerna om direktavdr...

arrow_forward
ra

Tillsvidareanställning

Huvudregeln är att en anställning ska vara en tillsvidareanställning (4 § lagen om anställningsskydd). Detta brukar kallas för en fast anställning. Att anställningen gäller tillsvidare innebär att det inte finns någon bestämd slutpunkt för anställningen. För att en tillsvidareanställning ska upphör...

arrow_forward
rs

Löneväxling

Definition En del av bruttolönen byts mot någon, vanligtvis skattefri, förmån. Kommentar Löneväxling innebär att arbetsgivaren ger de anställda möjligheten att avstå lön i utbyte mot andra förmåner. Normalt görs löneväxlingen så att det blir kostnadsneutralt för arbetsgivaren. Om löneväxlingen gö...

arrow_forward
rm

Avbokningsavgift

Är det moms på ett belopp som utgör handpenning? EU-domstolen (070718, mål: C277/05) har kommit fram till att det inte är moms på handpenningen när en hotellgäst frånträder sin bokning. Beloppet utgör istället ett avtalsvite, dvs. en form av skadestånd som inte utgör omsättning i momshänseende. ...

arrow_forward
rb

Filial

Definition Filial är en del av ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige. Filial ses som en separat företagsform som ska registreras hos Bolagsverket. En filial är inte en juridisk person. Filialen har trots det ett svenskt organisationsnummer genom registrering hos Bolagsver...

arrow_forward
Visar 711 till 720 av 5043 träffar.