Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Aktieteckning

Definition Aktieteckning är den aktivitet som innebär att en person skriver sitt namn på ett dokument bredvid en uppgift om det antal aktier som han eller hon tecknar sig för. Aktieteckning innebär att aktietecknaren förbinder sig att överta nyskapade aktier i ett bolag genom att betala in en Teck...

arrow_forward
rb

Aktieägare

Definition En aktieägare är en fysisk eller juridisk person som äger en eller flera aktier i ett aktiebolag. Det är möjligt, men inte vanligt, att bolaget bara har en enda aktieägare och en enda aktie. I vissa utländska rättsordningar används istället uttrycket aktieinnehavare (shareholders), vil...

arrow_forward
rb

Apportbildning

Definition Apportbildning kallas det när ett aktiebolag nybildas genom att en egendom som inte är pengar (Apportegendom) överförs till bolaget som betalning för aktier. Apportbildning är relativt ovanligt och är en form av bolagsbildning som ibland har missbrukats. Bildning av ett aktiebolag besk...

arrow_forward
ra

Uppförande

Alla personer på en arbetsplats ska uppföra sig på ett sätt så att en god arbetsmiljö råder på arbetsplatsen. Det innebär att såväl arbetsgivare som arbetstagare ska uppföra sig på ett sätt som gör att arbetsgivaren eller arbetskollegor inte skadas av beteendet. Arbetsgivaren ska bland annat se til...

arrow_forward
ra

Alkotest

Det finns för närvarande inte någon arbetsrättslig lagstiftning som direkt reglerar frågan huruvida en arbetsgivare mot en arbetstagares vilja kan genomföra alkoholtester och även narkotikatester på arbetstagarna. Även om det inte finns någon direkt tillämplig lag i Sverige har Arbetsdomstolen i f...

arrow_forward
ra

Amning

arrow_forward
ra

Anställningsavtal

Definition Anställningsavtalet är ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Arbetsgivaren kan vara en fysisk eller juridisk person. Arbetstagaren är dock alltid en fysisk person. I anställningsavtalet kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om villkor som ska gälla för anställnin...

arrow_forward
ra

Anställningsförmåner

arrow_forward
rb

Aktiebolagsregistret

Definition Aktiebolagsregistret är en offentlig förteckning över alla aktiebolag i Sverige. Registret hanteras av Bolagsverket. Aktiebolagsregistret är en del av det register som går under beteckningen Näringslivsregistret. Registrering och avregistrering offentliggörs genast av Bolagsverket i Po...

arrow_forward
rb

Decharge-beslut

Decharge-beslut är en alternativ term för bolagstämmans beslut att bevilja eller neka Ansvarsfrihet för bolagets funktionärer. Begreppet används framförallt vid det på årsstämma obligatoriska avgörandet om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör.

arrow_forward
Visar 701 till 710 av 5043 träffar.