Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Avgångsersättning, AGE

Definition En ersättning vid uppsägning som betalas ut enligt trygghetsavtal mellan Privattjänstemannakartellen (PTK) och arbetsgivarorganisationen. Kommentar Vissa delar av arbetsmarknaden omfattas av en kollektiv försäkring som betalas ut vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren b...

arrow_forward
rs

Avveckling av företag

arrow_forward
rs

Avyttringstidpunkt

Definition Den tidpunkt vid vilken en tillgång skatterättsligt anses vara avyttrad. Lagrum 41 kap. 2 § IL Kommentar När det finns ett avtal om försäljning, byte eller jämförlig överlåtelse, som är bindande för bägge parter, är tillgången avyttrad. Avyttringstidpunkten är därmed det datum då de...

arrow_forward
ra

Anställningsförordningen

I anställningsförordningen finns föreskrifter om arbetstagare som arbetar hos myndigheter under regeringen. Förordningen gäller dock inte lärare och amanuenser vid universitet och högskolor. Frågor om anställning ska prövas av den myndighet där en person kan komma att bli eller är anställd, dock i...

arrow_forward
ra

Anställningsskyddslagen (LAS)

Anställningsskyddslagen gäller för alla arbetstagare oavsett om man är anställd i offentlig eller privat verksamhet. Det har ingen betydelse vilket yrke som arbetstagaren har eller om man räknas som tjänsteman eller arbetare. Lagen gäller oberoende av ålder och anställningstid och för både medlemma...

arrow_forward
rl

Avgångsbidrag, AGB

Avtal När arbetsgivaren har tecknat avtal med ett fackförbund eller är medlem i ett arbetsgivarförbund ska han teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda. Även arbetsgivare som inte är avtalsbundna kan teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda. Svenskt Näringsliv - LOOm ar...

arrow_forward
ra

Alkoholism

Definition Alkoholism är en sjukdom som innebär att den sjuke är beroende av alkohol och därmed har svårt att kontrollera användningen av alkohol. Det kan leda till att toleransnivån för alkohol ökar och misslyckade försök att avhålla sig från alkohol. Arbetsgivarens skyldigheter En arbetsgivare ...

arrow_forward
rs

Depåavgift

arrow_forward
rr

Skattekonto

Löpande bokföring I BAS 2022 används konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter för skattekontot. Juridiska personer bokför företagets skattekonto i näringsverksamheten till skillnad från enskilda näringsidkare. Vid bokföringen följs kontoutdragen från skattekontot precis som från ett bankkonto....

arrow_forward
rl

Hemkomsttid

Traktamente betalas för hel dag om resan avslutas efter kl. 19.00 hemkomstdagen.

arrow_forward
Visar 691 till 700 av 5129 träffar.