Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Avdrag

Definition Ett vanligt missförstånd är att momsen alltid är avdragsgill och att momsen därför inte kan bli en kostnad. För att någon ska ha rätt att få dra av moms eller få moms återbetald krävs avdragsrätt (8 kap. momslagen) eller rätt till återbetalning av moms (10 kap. momslagen). Båda begreppen...

arrow_forward
rr

Pensionsavsättning

Ett pensionsåtagande är ett resultat av ett avtal med anställda om en ersättning som utgår efter avslutad anställning. Anställda arbetar normalt upp denna rätt under sin anställningstid och företaget kostnadsför detta löpande. Ett pensionsåtagande kan lösas på en mängd olika sätt men några vanliga ...

arrow_forward
rs

Kapitalförsäkring

Definition En livförsäkring som inte uppfyller kraven på att vara en pensionsförsäkring. Lagrum 58 kap. 2 § IL Kommentar Genom en kapitalförsäkring kan ett företag göra investeringar i värdepapper utan att kapitalvinster på dessa investeringar inkomstbeskattas. I stället beskattas värdet av ti...

arrow_forward
rr

Friskvård

Löpande bokföring Kostnader för förmåner till anställda bokförs normalt på konto 7380. Se uppslagsordet Motion och friskvård i Rätt Skatt och Friskvård i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Ackord

Ackord är en typ av företagsrekonstruktion. En ansökan om en sådan möjlighet att få tills stånd ett särskilt förförande för att rekonstruera sin verksamhet gör hos domstol. Under en företagsrekonstruktion den rekonstruktör som domstolen utsett undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan...

arrow_forward
rs

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Definition Personförsäkring som ger ekonomiskt skydd vid sjukdom och olycksfall. Lagrum 8 kap. 15 § IL Kommentar Skattereglerna kring hälso- och sjukvård ändrades från och med den 1 juli 2018 då skattefriheten för icke-offentligt finansierad (privat) vård slopades. Även reglerna kring privata s...

arrow_forward
rm

Kundförlust

Korrigering av den utgående momsen får ske för kundförluster. Skatteverket uppställer specifika krav för när detta kan ske och hur säljaren ska visa att en kundförlust föreligger. Beskattning Om ett företag har kundfordringar som inte betalas, dvs. kundförluster, kan företaget få korrigera den ti...

arrow_forward
rs

Periodiseringsfond

Definition En skattemässig reservering som gör det möjligt att jämna ut resultatet över tiden. Lagrum 30 kap. IL Kommentar Avsättning till periodiseringsfond ger en möjlighet att jämna ut resultatet mellan år med överskott och år med underskott. Avsättning till periodiseringsfond får göras av ...

arrow_forward
rm

Utlägg

I momshänseende definieras utlägg på ett snävare sätt än i t.ex. redovisningshänseende eller i det vanliga språkbruket. När ett företag ska ta reda på hur momsen ska hanteras vid ett utlägg måste man undersöka om de aktuella kostnaderna är något av följande alternativ: En kostnadskomponent ...

arrow_forward
rl

Semesterlagen

Lag Semesterlag (1977:480) är en social skyddslag. Syftet med semesterlagen är att en anställd ska kunna få en längre tids sammanhängande betald ledighet, för att vila och återhämtning. SemesterledighetEn anställd har alltid rätt till semesterledighet. I lagen anges 25 dagar ledighet under semes...

arrow_forward
Visar 61 till 70 av 5043 träffar.