Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Arbetstillstånd

Lag I utlänningslag (2005:716) och utlänningsförordning (2006:97) finns bestämmelser om vad en arbetsgivare måste tänka på om man vill anställa utländsk arbetskraft. För att få arbeta i Sverige måste man ha ett arbetstillstånd. Tillståndet ska vara inskrivet i passet före inresan till Sverige. Om ...

arrow_forward
ra

Anställningsskyddslagen (LAS)

Anställningsskyddslagen gäller för alla arbetstagare oavsett om man är anställd i offentlig eller privat verksamhet. Det har ingen betydelse vilket yrke som arbetstagaren har eller om man räknas som tjänsteman eller arbetare. Lagen gäller oberoende av ålder och anställningstid och för både medlemma...

arrow_forward
rr

Transaktionspris

K4-regler Ett transaktionspris för ett avtal med en kund är enligt IFRS 15 Bilaga A det ersättningsbelopp som ett företag räknar med i utbyte mot överföring av utlovade varor och tjänster till en kund, exklusive belopp som uppbärs för tredje parts räkning.

arrow_forward
rr

Varuinköp

Inköp av varor, material och produkter för tillverkning och försäljning redovisas i kontoklass 4 om försäljningen av dessa varor utgör företagets huvudsakliga verksamhet, varuförsäljning. Värderingen av varulager ska i bokslutet enligt 4 kap. 9 § ÅRL göras enligt lägsta värdets princip, dvs. till ...

arrow_forward
rs

Byggnadsinventarier

Definition Är byggnadstillbehör som används i den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Lagrum 19 kap. 19-21 §§ IL Kommentar I en byggnad som inte används som bostad kan det finnas byggnadsinventarier. Det är byggnadstillbehör som används i den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Ti...

arrow_forward
rr

À contofaktura

Vid arbeten som pågår under längre tid, eller då det säljande företaget vill försäkra sig om att få betalt eller att inte belasta sitt eget kassaflöde för mycket, kan en à contofaktura genereras och skickas till köparen/kunden. Möjligheten att à conto-fakturera regleras oftast i ett skriftligt avta...

arrow_forward
rr

Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter

Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter är enligt K3 punkt 26.4 ersättningar genom vilka företaget förvärvar varor eller tjänster genom att ådra sig skulder till leverantören av dessa varor eller tjänster till ett värde som baseras på kursen (eller värdet) på företagets egetkapitali...

arrow_forward
rr

Avveckling av företag

Se sökordet Avveckling av företag i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
rm

Avrundning

arrow_forward
rb

Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning

arrow_forward
Visar 681 till 690 av 5129 träffar.