Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Hyresintäkt

arrow_forward
rr

Ingående moms

Löpande bokföring Avdragsgill ingående moms debiteras normalt konto 2640 Ingående moms. Vid momsperiodens slut krediteras konto 2640 och debiteras konto 2650 Redovisningskonto för moms. I samband med att momsdeklarationen upprättas debiteras/krediteras (beroende på vilket saldo) konto 2650 och i st...

arrow_forward
rm

Börskostnader

arrow_forward
rb

Villkorat aktieägartillskott

Aktieägartillskott

arrow_forward
rm

Balettföreställning

arrow_forward
rb

Aktiebolagsregistret

Definition Aktiebolagsregistret är en offentlig förteckning över alla aktiebolag i Sverige. Registret hanteras av Bolagsverket. Aktiebolagsregistret är en del av det register som går under beteckningen Näringslivsregistret. Registrering och avregistrering offentliggörs genast av Bolagsverket i Po...

arrow_forward
rb

Disponibla beloppet

Definition Det disponibla beloppet är i bolagsrättsliga sammanhang vanligtvis en benämning för det belopp som finns tillgängligt för vinstutdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna. Beloppet är i princip detsamma som Fritt eget kapital och bestäms negativt genom det belopp som inte sk...

arrow_forward
rs

Genomsnittsmetoden

Definition När man beräknar omkostnadsbeloppet ska man använda ett genomsnitt för aktier av samma slag och sort. Lagrum 48 kap. 7 § IL Kommentar Genomsnittsmetoden används för att beräkna kapital- vinsten vid avyttring av kapitalplaceringsandelar. Kapitalvinstberäkningen görs på samma sätt för...

arrow_forward
rr

Tantiem

Tantiem är en avtalad rörlig ersättning, t.ex. viss andel av rörelseresultatet eller omsättningen, som utbetalas till företagsledare, styrelsemedlemmar eller vd (jfr.  avgångsvederlag). Löpande bokföring Tantiem bokförs som vanliga löner men kan också särredovisas i debet på konto 7222 Tantiem ti...

arrow_forward
rr

Tandläkarbesök/tandvård

arrow_forward
Visar 681 till 690 av 5043 träffar.