Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

§

Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

arrow_forward
ra

Introduktionsjobb

Introduktionsjobb innebär att arbetsgivaren anställer någon som är ny på arbetsmarknaden eller om personen har varit borta länge från arbetsmarknaden. Arbetsgivaren kan då ha rätt till ett ekonomiskt stöd. Ersättningen utgår i form av kreditering av arbetsgivarens skattekonto. Löneutbetalningen til...

arrow_forward
rm

Lastbil

arrow_forward
rm

Vite

arrow_forward
rm

Huvudregelstjänst

Definition På momsområdet finns det två huvudregler för att bestämma i vilket land en tjänst ska beskattas. Den ena regeln tar sikte på försäljning mellan beskattningsbara personer, t.ex. företag och den andra reglerar försäljning till en icke beskattningsbar person, en konsument som t.ex. en priva...

arrow_forward
rm

Hyresmoms

arrow_forward
ra

Arbetstagarinflytande

Arbetstagarsidan har genom lagstiftning fått olika sorters inflytande över hur verksamheten bedrivs. Den främsta lagen för sådant inflytande är medbestämmandelagen. Enligt medbestämmandelagen är förhandling en viktig form för arbetstagarinflytande. I övrigt är det inom arbetsrätten arbetsgivaren so...

arrow_forward
rb

Nominellt belopp

Definition Nominellt belopp, eller nominellt värde, var det fixerade belopp som en aktie eller ett värdepapper representerade och låg till grund för det krav ägaren av värdepappret kunde rikta mot bolaget. Nominella belopp fanns tidigare angivet i till exempel bolagsordningen och på aktiebrev. Det ...

arrow_forward
ra

ICT-tillstånd och tillstånd för säsongsarbete

Om en utländsk medborgare som är anställd i ett företag som är etablerat i ett tredje land ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer än 90 dagar i ett företag som är etablerat i Sverige, och/eller i ett annat EU-land ska utlänningen istället för arbetstillstånd beviljas ett uppehål...

arrow_forward
rl

Huvudsemester

Enligt semesterlagen ska om möjligt fyra veckor sammanhängande ledighet förläggas under perioden juni-augusti.

arrow_forward
Visar 671 till 680 av 5043 träffar.