Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Intäkt

Definition En periodiserad inkomst. Lagrum 14 kap. 2 §, 17 kap. 26 § och 21 kap. 2 § IL Kommentar Vid vilken tidpunkt en inkomst ska tas upp till intäkt styrs i de flesta fall av god redovisningssed. Enligt inkomstskattelagen styrs periodiseringsfrågan av god redovisningssed, om det inte finns ...

arrow_forward
rr

Bonus

Till kunder som t.ex. köper stora kvantiteter lämnar vissa företag återbäring eller en bonus som normalt utbetalas i efterskott. För det säljande företaget utgör bonusen en intäktsreduktion och för det köpande företaget en kostnadsreduktion/reduktion av lagervärdet på inköpta artiklar. Bonus i form...

arrow_forward
rb

Olaglig värdeöverföring

Definition Olaglig värdeöverföring är en ensidig utbetalning från ett aktiebolag som överstiger Utdelningsbara medel. Regleringen av olagliga värdeöverföringar är en del av aktiebolagslagens Kapitalskyddsregler, som har till syfte att värna bolagsförmögenheten från urholkning. Konsekvenserna av o...

arrow_forward
rb

Aktieägaravtal

Definition Aktieägaravtal (kallas också konsortialavtal, delägaravtal eller kompanjonavtal) är ett avtal mellan aktieägare i ett aktiebolag som reglerar frågor om bolagsstyrning, finansiering, upplösning och andra förhållanden mellan ägarna. Aktieägaravtal är bindande för de aktieägare som undert...

arrow_forward
rl

Allmänna mål

arrow_forward
rr

Andrahandsuthyrningsavgift

Enligt 7 kap. 14 § BRL ska en medlem betala en avgift för andrahandsuthyrning till bostadsrättsföreningen om det anges i stadgarna. Enligt 9 kap. 5 § BRL ska en bostadsrättsförenings stadgar innehålla dels om avgift för andrahandsuthyrning kan tas ut, dels grunden för beräkning av avgiften.

arrow_forward
rr

Ansvar, arkivering

Aktiebolag: styrelsen enligt 8 kap. 4 § ABL Ekonomisk förening: styrelsen enligt 7 kap. 4 § LEF Handelsbolag: bolagsmännen Likviderad juridisk person: likvidatorn efter beslut om likvidation Stiftelse: Styrelse eller förvaltare Ideell förening: Normalt styrelsen enligt föreningens stadgar Fusionera...

arrow_forward
rs

Advance Pricing Arrangement (APA)

arrow_forward
rs

Anslutningsavgifter

Definition Engångsbetalningar för att få ansluta en fastighet till el-, vatten- eller avloppsnät. Lagrum 18 kap. 1 § IL Kommentar Utgiften skrivs av enligt samma regler som för inventarier. Anslutningsavgifter jämställs med inventarier. Det innebär att anslutningsavgifter tillsammans med patent...

arrow_forward
ra

Avstängning

I vissa fall har en arbetsgivare rätt att stänga av en arbetstagare från dennes tjänst. Detta kan till exempel ske enligt lagen om fullmaktsanställning, vilken innehåller föreskrifter om sådana arbetstagare hos myndigheter under regeringen som är anställda med fullmakt. Avstängning kan ske om ett ...

arrow_forward
Visar 661 till 670 av 5129 träffar.