Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Kontorskostnader

Till ett företags s.k. kontorskostnader räknas många olika slags utgifter för t.ex. hyra, möbler, mattor, lampor, gardiner, krukväxter, kontorsmateriel, dator, disketter, nycklar, städning etc. Det finns i BAS 2022 inget gemensamt konto för dessa kontorskostnader, utan de bokförs på olika konton be...

arrow_forward
rr

Affärsvärde

arrow_forward
rb

Aktieägaravtal

Definition Aktieägaravtal (kallas också konsortialavtal, delägaravtal eller kompanjonavtal) är ett avtal mellan aktieägare i ett aktiebolag som reglerar frågor om bolagsstyrning, finansiering, upplösning och andra förhållanden mellan ägarna. Aktieägaravtal är bindande för de aktieägare som undert...

arrow_forward
rl

Arbetsplatsnära stöd

Arbetsplatsnära stöd är ett bidrag som upphörde 1 juli 2018 när bidraget gjordes om till arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd istället.

arrow_forward
rb

Aktiebok

Definition Aktieboken är bolagets register över aktier och aktieägare. Den kan beskrivas som en förteckning över vilka aktier som är utgivna av bolaget och vem som är ägare till dem. Aktieboken kan föras på papper eller elektroniskt. En aktiebok som inte förs med automatiserad behandling måste änd...

arrow_forward
rb

Avtal med aktieägaren i enmansbolag

I aktiebolag som endast har en aktieägare, oavsett om aktieägaren är en fysisk eller en juridisk person, finns en särskild regel om avtal mellan aktieägaren och bolaget. Regeln innebär att alla avtal mellan bolaget och aktieägaren antecknas eller läggs till i styrelsens protokoll. Ett muntligt avta...

arrow_forward
rs

Aktiv näringsverksamhet

arrow_forward
rl

Allmänna mål

arrow_forward
rs

Allmänna råd

arrow_forward
rl

Avdrag enligt 1,4 regeln

När en anställd är tjänstledig görs avdrag från månadslönen, enligt det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av.

arrow_forward
Visar 651 till 660 av 5129 träffar.