Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Disponibla beloppet

Definition Det disponibla beloppet är i bolagsrättsliga sammanhang vanligtvis en benämning för det belopp som finns tillgängligt för vinstutdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna. Beloppet är i princip detsamma som Fritt eget kapital och bestäms negativt genom det belopp som inte sk...

arrow_forward
rs

Advokat- och rättegångskostnader

Definition Kostnader i samband med tvister och processer. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Advokat- och rättegångskostnader är avdragsgilla om de kan anses vara normala i verksamheten, t.ex. kostnader för att driva in en kundfordran. Även sådana advokat- och rättegångskostnader som har ett dir...

arrow_forward
rb

Aktiebetalning vid bolagsbildning

En aktietecknares betalning för aktierna är skyddad mot utomstående personer (så kallat sakrättsligt skydd) när samtliga stiftare undertecknat stiftelseurkunden. Det innebär bland annat att betalningen inte kan återkrävas av aktietecknarens fordringsägare om aktietecknaren skulle gå i konkurs. Inna...

arrow_forward
rm

Banktjänst

arrow_forward
rs

Andelsbyte

Definition Ett företag köper andelar i ett annat företag och betalar med andelar i det egna företaget. Lagrum 48 a kap. IL Kommentar När man byter andelar mot andelar i det köpande företaget är utgångspunkten att det är ett byte och att beskattning ska ske. För att underlätta omstruktureringar...

arrow_forward
§

Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion

arrow_forward
ra

Upphörandeavtal

Om en arbetsgivare och en arbetstagare är överens om att en anställning av något skäl ska avslutas bör detta regleras i ett särskilt avtal. Om parterna är överens behöver inte arbetsgivaren ha saklig grund för uppsägning eftersom denne inte vidtar någon sådan rättshandling. Observera dock att det i...

arrow_forward
rb

Aktiebolag

Definition Aktiebolag är en associationsform (Association) är en så kallad kapitalassociation. I aktiebolaget är det kapitalet som samlats ihop för att bedriva verksamhet som ligger till grund för samverkan, inte de personer som slutit sig samman, som i andra associationsformer. Aktiebolagets kapit...

arrow_forward
rm

Kurs

arrow_forward
ra

Anställningsformer

Det finns två huvudtyper av anställningsavtal. En anställning kan antingen vara en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Huvudregeln är att anställningsavtalet gäller tillsvidare. Detta brukar i vardagligt tal kallas för en fast anställning. Vid en tillsvidareanställning finns ...

arrow_forward
Visar 651 till 660 av 5043 träffar.