Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Allmänt skadestånd

Definition Ersättning för kränkning på grund av lag- eller kollektivavtalsbrott. Kommentar Allmänna skadestånd som en arbetsgivare döms att betala är inte avdragsgilla i verksamheten. Trots det är skadestånd vanligtvis skattepliktiga för den anställde på grund av sambandet med tjänsten. Deklara...

arrow_forward
rs

Avsättning till pensionsstiftelse

Definition En överföring av medel till en pensionsstiftelse. Lagrum 28 kap. 3, 13 och 21 §§ IL Kommentar Avsättning till pensionsstiftelse är en av de tryggandeformer som gör att företaget får skattemässigt avdrag för pensionskostnaden. En pensionsstiftelse är knuten till ett eller flera föret...

arrow_forward
rl

Allmän pensionsavgift

Lag I lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift har man bestämt att en del av finansieringen av framtida pensioner ska ske genom att en anställd betalar en allmän pensionsavgift. Avgiften ingår i preliminärskatteavdraget och uppgår till 7 % av inkomsterna. Den högsta lön som är underlag för allmän p...

arrow_forward
rl

Arbetsmarknadsförsäkringar, arbetare

När arbetsgivaren har tecknat avtal med ett fackförbund eller är medlem i ett arbetsgivarförbund ska han teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda. Även arbetsgivare som inte är avtalsbundna kan teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda. Svenskt Näringsliv - LOOm arbetsgiv...

arrow_forward
rl

Arbetssjukdom

TFA ger en kompletterande ersättning vid arbetsskada, d.v.s. vid arbetsolycksfall, olycksfall på resa till eller från arbetet eller sjukdom orsakad av arbetet.

arrow_forward
rm

Avropslager

arrow_forward
rb

Arbetsordning för styrelsen

Definition Arbetsordning är de fastställda instruktionerna för hur arbetet i en bolagsstyrelse ska läggas upp under det kommande arbetsåret. I publika aktiebolag är det tvingande att styrelsen har en arbetsordning, men i privata aktiebolag och andra bolag är det istället frivilligt. Arbetsordning...

arrow_forward
rs

Allmänna råd

arrow_forward
rl

Anläggningsarbete

Lag Riksdagen har beslutat att den som köper hushållsnära tjänster kan få skattereduktion för dessa kostnader. Regler om skattereduktion återfinns i 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

arrow_forward
rl

Arbetsplatsnära stöd

Arbetsplatsnära stöd är ett bidrag som upphörde 1 juli 2018 när bidraget gjordes om till arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd istället.

arrow_forward
Visar 641 till 650 av 5129 träffar.