Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Prokura

Definition Prokura är en särskilt typ av fullmakt, en handelsfullmakt, som innebär behörighet att företa alla rättshandlingar inom en näringsverksamhet. Den som innehar en prokura kallas prokurist. Prokuristen får handla på huvudmannens vägnar i allt gällande näringsverksamheten och teckna firma. ...

arrow_forward
rr

Kundförluster

arrow_forward
§

Socialavgiftslag (2000:980)

arrow_forward
rl

Husarbete

arrow_forward
rr

Varuförsäljning

Försäljning av handelsvaror eller produkter från företagets egen tillverkning som utgör företagets huvudsakliga verksamhet redovisas i posten Nettoomsättning i resultaträkningen och konteras därmed i kontoklass 3. Försäljning av varor och produkter som utgör sidointäkter bokförs i kontogrupp 36 Rör...

arrow_forward
rb

Aktiemarknadsnämnden

arrow_forward
rm

Utgående moms

Definition Med utgående moms eller utgående skatt som den också kallas, avses sådan skatt som redovisas till staten när en säljare är skattskyldig till moms och där säljaren debiterar moms i en försäljningsfaktura. Vid inköp av varor från EU eller inköp av vissa tjänster (t.ex. konsulttjänster) f...

arrow_forward
rm

Överpris

arrow_forward
rr

Lastbilskostnader

Företagets löpande driftsutgifter för ägda eller leasade/hyrda lastbilar består av leasingkostnader, drivmedel, service- och underhåll, försäkring och skatt samt liknande kostnader. Angående företagets utgifter för personbilar, personbilskostnader. Löpande bokföring Lastbilskostnader kan bokföras...

arrow_forward
rl

Årsskifte

I samband med årsskifte måste en rad inställningar i lönesystemet nollställas och/eller justeras och rapportering av olika lönerelaterade uppgifter avseende det just avslutade året görs till olika mottagare.

arrow_forward
Visar 631 till 640 av 5043 träffar.