Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Övergång av verksamhet

I anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen finns regler om skydd för arbetstagarna då verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan arbetsgivare. Dessa regler har sin grund i EU-direktivet 2001/23/EG om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter elle...

arrow_forward
ra

Framprovocerad uppsägning

Om en arbetsgivare beter sig på ett sätt som arbetstagaren rimligen kan uppfatta som att arbetsgivaren önskar att arbetstagaren säger upp sig, kan det röra sig om framprovocerad uppsägning. Det innebär att det är arbetstagaren som väljer att lämna sin anställning men på grund av ett beteende från a...

arrow_forward
rs

Hemvist

Definition Används vid tolkning av dubbelbeskattningsavtal. Kommentar Begreppet hemvist används för att konstatera om en fysisk eller juridisk person är part i ett skatteavtal mellan länder. Det är endast om man har hemvist i något av länderna som denne person kan tillämpa avtalet. En fysisk pe...

arrow_forward
rs

Inventarier av mindre värde

arrow_forward
rr

Utbildning

arrow_forward
rs

Abonnemang med fast avgift

arrow_forward
rs

Absorption

arrow_forward
rs

Bonus

Definition Återbäring på grund av gjorda inköp respektive penningbelöning utöver lön till anställda. Kommentar Bonus betalas ut av vissa företag till kunder som köper stora kvantiteter. En sådan bonus är skattepliktig respektive avdragsgill för köpare och säljare. För köparen utgör bonusen en kos...

arrow_forward
rr

Materiell anläggningstillgång

En materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång enligt K3 punkt 17.2 som företaget innehar för produktion eller distribution av varor eller tjänster, uthyrning till andra, administrativa ändamål, eller långsiktigt investeringsändamål. Materiella anläggningstillgångar delas i balans...

arrow_forward
§

Bostadsrättslag (1991:614)

arrow_forward
Visar 611 till 620 av 5043 träffar.