Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Infrastrukturavgift

Infrastrukturavgiften hanteras liksom trängselskatten av Transportstyrelsen. Det är en avgift som tas ut för att finansiera en ny väg eller bro. Avgiftsskyldigheten för infrastrukturavgift, bro och trängselskatt inträder när en avgiftspliktig bil används vid passage av betalstation. Den som enligt ...

arrow_forward
rs

Avstyckning

Definition En viss yta av en fastighet avskiljs och bildar en ny fastighet. Lagrum 1 kap. 6 § FTL Kommentar När en fastighet delas upp genom avstyckning ska anskaffningsvärdet fördelas mellan den avstyckade fastigheten och den ursprungliga fastigheten. Det finns olika metoder för denna fördelni...

arrow_forward
rl

Alfa-kassan

Arbetslöshetskassan Alfa bildades av Arbetslöshetskassorna Samorganisation 1998. Alfa-kassan är ett komplement till de traditionella arbetslöshetskassorna och är fristående från fackförbund och andra intresseorganisationer. Både anställda och företagare kan bli medlemmar och Alfa-kassan är dessut...

arrow_forward
rl

Avtalsenlig lön

Avtal I många kollektivavtal har man i förhandlingar fastställt vilka löner som ska betalas ut till de anställda. Lönens storlek beror på den anställdes ålder, anställningstid och yrkesvana. Den anställdes yrkesutbildning spelar också roll vid lönesättningen. Vid löneförhandlingar mellan arbetsgiv...

arrow_forward
rr

Avtalsskuld

K4-regler En avtalsskuld är enligt IFRS 15 bilaga A ett företags skyldighet att överföra varor eller tjänster till en kund för vilka företaget har erhållit ersättning (eller ska erhålla) från kunden.

arrow_forward
rm

Asylboende

arrow_forward
rr

Avräkning för skatter och avgifter

arrow_forward
rl

Arbetsmarknadsförsäkringar, arbetare

När arbetsgivaren har tecknat avtal med ett fackförbund eller är medlem i ett arbetsgivarförbund ska han teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda. Även arbetsgivare som inte är avtalsbundna kan teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda. Svenskt Näringsliv - LOOm arbetsgiv...

arrow_forward
rr

Konst

Anskaffningsvärdet vid inköp av inventarier ska normalt skrivas av över nyttjandeperioden enligt ÅRL, avskrivning. Konst, skulpturer, antikviteter och andra utsmyckningsföremål skrivs inte av skattemässigt och därmed, enligt sedvanerätten, inte heller redovisningsmässigt. I många fall sker heller i...

arrow_forward
rr

Anstånd, skattebetalningar

I mars i 2020 införde regeringen en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Regeringen offentliggjorde i november 2020 att man avser att utöka anståndstiden med ytterligare e...

arrow_forward
Visar 601 till 610 av 5129 träffar.