Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Gåva till allmännyttigt ändamål

Definition Gåva till allmännyttigt ändamål är en särskild regel om de generella principerna för värdeöverföringar från aktiebolag. Regeln preciserar de förutsättningar och beslutsregler som gäller för aktiebolags gåvor till nyttiga ändamål. Att aktiebolag tillåts göra gåvor motiveras av att det k...

arrow_forward
rm

Självfaktura

Självfakturering, eller self-billing som det också kallas, är uttryckligen tillåtet i momslagen och innebär att en köpare upprättar sin egen inköpsfaktura och därmed även sitt underlag för avdragsrätt för ingående moms. Reglerna om självfakturering har därför förenats med diverse krav och det ska ä...

arrow_forward
rm

Gåva vid representation

arrow_forward
rs

Representation

Definition Begreppet är inte definierat i skattelagstiftningen. Lagrum 16 kap. 2 § IL Kommentar Av lagtexten framgår att utgifter för representation får dras av bara om de har ett omedelbart samband med verksamheten. Så är fallet när det är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindel...

arrow_forward
rr

Bidrag

Bidrag utgörs av offentligt stöd och andra bidrag. Det finns idag ett stort antal olika bidragsformer (bidrag, stöd, lån) inom näringslivet och även ett stort antal olika skatteregler kring erhållna respektive lämnade bidrag. Vissa erhållna bidrag är t.ex. inte skattepliktiga eller inte momspliktig...

arrow_forward
rr

Pågående uppdrag

arrow_forward
rr

Skattekonto

Löpande bokföring I BAS 2020 används konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter för skattekontot. Juridiska personer bokför företagets skattekonto i näringsverksamheten till skillnad från enskilda näringsidkare. Vid bokföringen följs kontoutdragen från skattekontot precis som från ett bankkonto....

arrow_forward
§

Aktiebolagslag (2005:551)

arrow_forward
rr

Lager

arrow_forward
rm

Förskott

Definition Ett förskott uppstår när en betalning görs innan leverans av en bestämd och beställd vara eller tillhandahållande av bestämd och beställd tjänst sker. Det förekommer att man säger deposition istället för förskott men den momsmässiga hanteringen är ändå densamma. Om en deposition däremot ...

arrow_forward
Visar 51 till 60 av 5043 träffar.