Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Avtalsgruppförsäkring, AGS

Avtal När arbetsgivaren har tecknat avtal med ett fackförbund eller är medlem i ett arbetsgivarförbund, ska han teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda. Svenskt Näringsliv - LOOm arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO, ett s.k. arbetaravtal, är...

arrow_forward
rb

Aktieserie

arrow_forward
rs

Allmän pensionsplan

Definition De allmänna grunder som reglerar tjänstepension för arbetstagare. Lagrum 58 kap. 20 § IL 4 § lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Kommentar På arbetsmarknaden finns det olika överenskommelser mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund som reglerar villkor för tjänstep...

arrow_forward
rr

Avistaköp eller avistaförsäljning

Avistaköp eller avistaförsäljning är enligt K3 punkt 12.16 köp eller försäljning av en finansiell tillgång som görs enligt ett avtal vars villkor kräver leverans av tillgången inom den generella tidsram som fastställts av regelverk eller praxis på den berörda marknaden.

arrow_forward
rr

Utlägg

Begreppet utlägg/vidarefakturering har lite olika betydelse beroende på om det är fråga om redovisning eller moms. Redovisningsmässigt är det ett uttryck för en fakturering som inte genererar en intäkt för att det inte finns något vinstelement i transaktioner, dvs. företaget fakturerar vidare exakt...

arrow_forward
rr

Restituerad skatt

Restitution innebär återbetalning av skatter, tull och avgifter efter omprövning eller överklagande. Löpande bokföring Restituerad skatt, dvs. återbetald skatt för aktiebolag och ekonomiska föreningar som avser tidigare räkenskapsår, krediteras normalt konto 8930 Restituerad skatt. Skatt som påfö...

arrow_forward
rr

Förmåner

Med förmåner menas förmåner/ersättningar som utgår i annan form än i kontanter och som grundar sig på ett anställnings- eller uppdragsförhållande. Löpande bokföring Utgifter för personalvårdsförmåner debiteras normalt konto 7699 Övriga personalkostnader eller på aktuellt utgiftskonto. Icke avdrags...

arrow_forward
rb

Kvorumregler

Definition Kvorumregler är de regler och principer för vad som krävs för att en beslutande församling av personer ska fatta giltiga beslut. Kvorumregler kallas även majoritetsregler eller pluralitetsregler. Även om kvorumregler förekommer i många sammanhang är det framförallt vid bolagsstämma och s...

arrow_forward
rl

Ackumulerad inkomst

Lag Fysiska personer kan få särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst. Bestämmelserna för detta finns i inkomstskattelag (1999:1229). En ackumulerad inkomst är en inkomst som avser två år eller fler men som betalas ut vid ett tillfälle. Eftersom den statliga skatten är progressiv, d.v.s. s...

arrow_forward
rl

Ackumulatorregister

Det finns ett stort antal lönesystem av olika märken och av olika storlek. De flesta lönesystem är uppbyggda på likartat sätt. I ackumulatorregistret lagras de olika värdena i den framräknade lönen. I vilken ackumulator värdena ska lagras finns angivet i löneartsregistret. Vid leverans finns ett a...

arrow_forward
Visar 581 till 590 av 5129 träffar.