Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Villkorat aktieägartillskott

Aktieägartillskott

arrow_forward
ra

Rehabilitering

I arbetsmiljölagen finns det regler som ålägger arbetsgivaren att se till att det i verksamheten finns en lämplig arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Även socialförsäkringsbalken innehåller regler om arbetsgivarens ansvar för rehabilitering av sjuka arbetstagare. Arbetsgivarens rehab...

arrow_forward
ra

Tarifflön

Det finns olika former för att reglera lön och löneökning. Det finns inga regler i lag om storleken på den lön som en anställd ska ha. En modell i kollektivavtal är att tillämpa tarifflön som innebär att arbetstagarens lön ökar i takt med en annan variabel. Den variabeln kan vara anställningstid el...

arrow_forward
ra

Tillåtna tidsbegränsade anställningar

Enligt anställningsskyddslagen får avtal träffas om tidsbegränsad anställning i följande fyra fall: för allmän visstidsanställning för vikariat för säsongsarbete för provanställning Avtal får träffas för allmän visstidsanställning. Arbetsgivaren behöver inte ange något skäl till varför man an...

arrow_forward
ra

Vila

arrow_forward
ra

Vite

Definition Ett vite är en påföljd i form av ett i förväg bestämt penningbelopp som en fysisk eller juridisk person ska betala om denne inte fullgör en på visst sätt angiven skyldighet att göra något eller att underlåta att göra något. Vitet tjänar således som en påtryckning. Vite kan förekomma som...

arrow_forward
ra

Övertid

Definition Övertid är ett arbetstidsbegrepp som finns i arbetstidslagen. Med övertid menas sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid och jourtid enligt lagen. Den ordinarie arbetstiden får enligt lagen vara högst 40 timmar per vecka. Arbete utöver dessa 40 timmar är således övertid. På mo...

arrow_forward
rb

Absorption

arrow_forward
rb

Acceptera styrelseuppdrag

En styrelseledamot har en mycket riskfylld roll i aktiebolag och andra bolag. Ledamotens roll, skyldigheter och ansvar beskrivs framförallt i Skadeståndsansvar för företrädare i aktiebolag, Styrelseledamot och Styrelseledamotens ställning och plikter. Det är därför viktigt att en person som blivit...

arrow_forward
rl

Elektronisk utrustning och abonnemang mot fast avgift

Det har blivit allt vanligare att arbetsgivaren tillhandahåller elektronisk utrustning som mobiltelefon eller läsplatta, bärbar dator, mobilt bredband och router för att arbetstagarna ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det har även blivit vanligare med distansarbete. Samtidigt har utvecklinge...

arrow_forward
Visar 561 till 570 av 5043 träffar.