Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Arbetsresor

Löpande bokföring En arbetsgivares ersättning till den anställde för arbetsresor bokförs normalt på konto 7330 Bilersättningar. Kostnader för fri bil debiteras normalt konto 7385.

arrow_forward
rr

Avkastningsskatt på pensionsmedel

Enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel är avkastningsskatten en schablonskatt på pensionskapital som ska betalas till staten av t.ex. pensionsstiftelser och arbetsgivare som gör avsättning för pensioner i balansräkningen. För beräkning, se uppslagsordet Avkastningsskatt på pen...

arrow_forward
rb

Aktieutdelning

arrow_forward
rr

Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärdet har stor betydelse vid värdering av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar:Enligt 4 kap. 3 § ÅRL ska anläggningstillgångar normalt tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning, dvs. ti...

arrow_forward
§

Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

arrow_forward
rs

Anskaffningsutgift

Definition Förvärvspriset ökat med direkta kostnader som uppkommer i samband med ett förvärv.

arrow_forward
rs

Avräkning av utländsk skatt

Definition Att minska inkomstskatt genom att dra av betald utländsk skatt. Lagrum lagen om avräkning av utländsk skatt 16 kap. 18-19 §§ IL Kommentar För att man inte ska bli beskattad för samma inkomst två gånger i två olika länder finns möjlighet att få avräkning med utländsk skatt. Avräkning...

arrow_forward
rl

Anställningsintervju

Lag I inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om kostnadsersättning för olika resor som en anställd företar. Det gäller såväl anställda som personer som blir kallade till en anställningsintervju på annan ort än hemorten.

arrow_forward
rl

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler för redovisning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. De nya reglerna innebär att arbetsgivaren varje månad ska redovisa uppgifter om utbetalningar och skatteavdrag för varje enskild betalningsmottagare. Rapporteringen ska innehålla uppgifter om al...

arrow_forward
ra

Arbetstagare som har fyllt 68 år

Från och med 1 januari 2020 höjdes den så kallade LAS-åldersgränsen från 67 år till 68 år. Det innebär bland annat att en arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år om inte annat följer av lagen om anställningsskydd. Det innebär vidare...

arrow_forward
Visar 541 till 550 av 5129 träffar.