Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Posten uppstår när pågående tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning. När denna princip tillämpas, vilket är huvudregeln för fastprisuppdrag uppdrag till fast pris och den enda tillåtna principen för uppdrag på löpande räkning, kostnadsförs uppdragsutgi...

arrow_forward
rb

Koncern

Definition Koncerner är en grupp av samordnade affärsenheter (företag) som uppfyller vissa kriterier i aktiebolagslagen eller årsredovisningslagen. Gruppen av företag har samordnats genom ägande och styrning till en enda ekonomisk enhet. En koncern utgörs av ett moderföretag och minst ett dotterför...

arrow_forward
rs

Julbord/Jullunch

Kommentar Julbord eller jullunch för de anställda jämställs med personalfest, dvs. intern representation. Det innebär att avdrag inte medges för matkostnaden, avdrag för eventuella kringkostnader kan medges med 180 kr exkl. moms per person. Eftersom det är fråga om representation ska de anställda i...

arrow_forward
ra

Tolkningsföreträde

Med tolkningsföreträde menas i vidsträckt bemärkelse en rätt för en part att tills vidare bestämma hur en uppkommen rättstvist rörande en avtals- eller lagregel ska lösas. Partens uppfattning kan sedan komma att prövas av en rättslig instans, exempelvis en domstol, som kan komma fram till att parte...

arrow_forward
rs

Jubileumsgåva

Definition En gåva som ges i samband med att företaget firar 25-, 50-, 75-, 100-årsjubileum etc. Lagrum 11 kap. 14 § IL Kommentar En jubileumsgåva är skattefri för den anställde om beloppet inkl. moms inte överstiger 1 350 kr. Både kostnaden och momsen är avdragsgill för arbetsgivaren så länge ...

arrow_forward
rm

Investering

Beskattning Vid investering av en anläggningstillgång inträder redovisningstidpunkten vid ett tillfälle med hela det avdragsgilla beloppet under förutsättning att köparen har rätt till avdrag eller återbetalning av ingående moms. Någon motsvarighet till inkomstbeskattningens regler om värdeminsknin...

arrow_forward
rl

Hyresersättning

En anställd som hyr ut ett rum i sin privatbostad, villa eller lägenhet, till arbetsgivaren för att användas som kontor, lager eller garage i företagets verksamhet får hyresersättning av arbetsgivaren. Sådan hyresersättning är vanligen inkomst av kapital. Bokföring Av arbetsgivaren betalad hyra d...

arrow_forward
rm

Bonus

arrow_forward
rm

Kultur

Man brukar säga att kulturmomsen är 6 %. Sanningen är att kulturområdet omfattas av en stor mängd olika momsregler och skattesatser. Transaktionerna kan vara undantagna från moms (momsfri), omfattas av olika skattesatser (6, 12 eller 25 %) och omfattas av s.k. vinstmarginalbeskattning. Det finns äv...

arrow_forward
rl

Bruttolöneavdrag

arrow_forward
Visar 531 till 540 av 5043 träffar.