Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Tantiem

I företagsledares, styrelseledamöters eller vd:s anställningsavtal finns ofta en överenskommelse om tantiem. Med tantiem menas en rörlig ersättning som beräknas exempelvis på företagets rörelseresultatet eller omsättning. Beskattning av ett tantiem anser Skatteverket ska ske när beloppet är tillg...

arrow_forward
§

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

arrow_forward
rs

Hyresersättning

Definition Ersättning för att den anställde upplåter utrymme i den egna bostaden till arbetsgivaren. Kommentar Om arbetsgivaren betalar ut hyresersättning till en anställd ska ersättningen beskattas, antingen som inkomst av kapital eller som inkomst av tjänst. För att beskattning ska ske som ink...

arrow_forward
rm

Öresundsbron

Beskattning På broavgiften mellan Sverige och Danmark utgår det moms. Det finns en sak som skiljer momsen på broavgiften från annan moms i ett företag. Ett svenskt företag som har full avdragsrätt för moms får dra av all moms som står på kvittot i den svenska skattedeklarationen trots att hälften a...

arrow_forward
rl

Övertid

Lag När en anställd arbetar mer än sin ordinarie heltidsarbetstid och därefter blir beordrad till ytterligare arbete, kallas sådan arbetstid övertid. Regler för övertidsarbete finns dels i arbetstidslag (1982:673) och dels i de olika kollektivavtalen. Arbetstid som sker utanför ordinarie heltidsa...

arrow_forward
rb

Aktiemarknadsbolag

arrow_forward
rl

Öresavrundning

Lag Bestämmelser om öresavrundning finns i lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp. För löneadministratören betyder det att om det i beloppet ingår örestal ska detta avrundas till närmaste hundratal. Det innebär att slutsiffrorna ett (1) till och med fyrtionio (49) avrundas nedåt samt fe...

arrow_forward
ra

Vite

Definition Ett vite är en påföljd i form av ett i förväg bestämt penningbelopp som en fysisk eller juridisk person ska betala om denne inte fullgör en på visst sätt angiven skyldighet att göra något eller att underlåta att göra något. Vitet tjänar således som en påtryckning. Vite kan förekomma som...

arrow_forward
§

Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

arrow_forward
ra

Alkotest

Det finns för närvarande inte någon arbetsrättslig lagstiftning som direkt reglerar frågan huruvida en arbetsgivare mot en arbetstagares vilja kan genomföra alkoholtester och även narkotikatester på arbetstagarna. Även om det inte finns någon direkt tillämplig lag i Sverige har Arbetsdomstolen i f...

arrow_forward
Visar 521 till 530 av 5043 träffar.